ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ခ၀ဲၿခံ)မွာသင္ၾကားေပးေနတဲ႔ဂီတပညာရပ္ေတြကို စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားေနတဲ႔အတြက္  တက္ေရာက္ သင္ၾကားသူသင္တန္းသားဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ခ၀ဲျခံ)ကို(၁၉၇၅)ခုႏွစ္မွာစတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါတယ္။အဲဒီ႔ေနာက္ ဂီတပညာရပ္ေတြကို (၁၉၇၇) ခုႏွစ္မွာ စတင္သင္ႀကားေပးခဲ႔ျပီး ဂီတပညာရပ္ေတြအျဖစ္ဂစ္တာ၊ဒရမ္၊ကီးဘုတ္စတဲ႔ ပညာရပ္ေတြကိုသင္ႀကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔တေယာပညာရပ္ကိုပါထည္႔သြင္းသင္ႀကား ေပးခဲ႔ျပီးစတင္သင္ႀကားစဥ္က သင္တန္းသားဦးေရ အနည္းငယ္သာရွိေပမယ္႔ ဂီတပညာရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႕စိတ္၀င္စားမႈမ်ားလာတဲ႔အတြက္လက္ရွိမွာသင္တန္းသားဦးေရ ပိုမို မ်ားျပားလာတယ္လို႕သိရပါတယ္။

အခုလိုဂီတပညာရပ္ေတြကိုထည္႔သြင္းသင္ႀကားေပးရတာဟာအျမင္အာရုံခ်ိဳ႕တဲ႔သူေတြအေနနဲ႔ဂီတပညာရပ္ကိုက်ြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ျပီးျပင္ပမွာအသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းပညာရပ္ေတြအေနနဲ႔ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔သင္ႀကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႕ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ခ၀ဲျခံ)ရွိတာ၀န္ခံေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚဇီးနာဒြန္းက ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ခ၀ဲျခံ)မွာသင္ႀကားေပးေနတဲ႔ဂီတအမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီမွာအရင္ကသင္ႀကားသူ(၂)ဦးခန္႔သာရွိခဲ႔ေပမယ္႔လက္ရွိမွာတေယာပညာရပ္ကိုသင္ႀကားသူ(၁၀)ဦး၊ဂစ္တာပညာကိုသင္ႀကားသူ(၂၀)ဦး၊ကီးဘုတ္ပညာရပ္ကိုသင္ႀကားေနသူ(၄)ဦး၊ဒရမ္ပညာရပ္ကိုသင္ႀကားေနသူ(၃)ဦးခန္႔အထိရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။

အဲဒီလိုသင္ႀကားရာမွာအျမင္အာရုံခ်ိဳ႔တဲ႔သူေတြျဖစ္တဲ႔အတြက္သင္ႀကားေရးပိုင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာေတာ႔ခက္ခဲမႈေတြရွိတယ္လို႕တေယာပညာရပ္သင္ႀကားေပးေနသူမေမသူနန္းကေျပာပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ဒီသင္တန္းေတြကိုတက္ေရာက္လိုတဲ႔ဂီတပညာကိုစိတ္၀င္စားသူေတြလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္္ျပီးအနာဂါတ္မွာအသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းျပဳႏုိင္တဲ႔အထိသင္ႀကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုလက္ရွိသင္ႀကားေနတဲ႔ဂီတပညာရပ္ေတြထဲမွာဒရမ္တီးတာကိုသင္ႀကားေနတဲ႔ေမာင္ေအာင္ေရႊျမင္႕ကေတာ႔ငယ္စဥ္ကအိမ္မွာရွိတဲ႔ပစၥည္းေတြကိုတီးခတ္တဲ႔အထိ၀ါသနာပါသူတစ္ဦးပါ။

ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ခ၀ဲျခံ)မွာျပင္ပမွာစီးပြားျဖစ္လိုက္လံတီးခတ္ေနတဲ႔တီး၀ိုင္းႏွစ္၀ိုင္းရွိျပီးဘုရားေက်ာင္းေတြအျပင္္နယ္ေဒသေတြမွာတီးခတ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။အခုလက္ရွိေက်ာင္းမွာဂီတပညာသင္ႀကားေနသူေတြက်ြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သြားပါက စီးပြားျဖစ္တီးေနတဲ႔တီး၀ိုင္းခတ္ေတြမွာပါ၀င္တီးခတ္ႏုိင္ဖို႔အထိစီစဥ္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္/ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ခ၀ဲျခံ)မွာဂီတပညာရပ္အျပင္အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းပညာရပ္ေတြအျဖစ္အႏွိပ္ပညာ၊မုန္႔ဖုတ္တဲ႔ပညာ အိမ္တြင္းမႈလက္မႈပညာေတြကိုလည္းသင္ႀကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News