ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတြ႔ဆံုၿပီးလုပ္ငန္းေတြခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မယ့္ Nobeo(ႏိုဘယ္အို) Cafe’ Seminer & Business Matching အစီအစဥ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ Hilton Mandalay Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလး သတင္းအဖြဲ႕မွ အာကာစံက တင္ဆက္ေပးပါမယ္။စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ JICA(ဂ်ိဳက္ကာ)နဲ႔ UMFCCI တို႔ ပူးေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ျမန္မာ - ဂ်ပန္လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဗဟိုဌာန(MJC) ကို တည္ေတာင္ထားပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ Nobeo(ႏိုဘယ္အို) Cafe’ Seminer ကို ျမန္မာ- ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(MABA)၊ ႏိုဘယ္အိုက-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းနဲ႔ ႏိုဘယ္အိုကၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ မႏၱေလးၿမိဳ႕က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏိုဘယ္အိုကၿမိဳ႕က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေတြ အတူတကြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 


အခုျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာ - ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ႔ဆံုပြဲ Nobeo(ႏိုဘယ္အို) Cafe’ Seminer ကုိ တတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲအစီအစဥ္မွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့စက္ေတြထုတ္လုပ္တာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းနဲ႔လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ ကားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေတြ၊ Online က ေရာင္းခ်ျခင္း ေတြအျပင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာေတြကို ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ 

ျမန္မာ-ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ႏိုဘယ္အိုကၿမိဳ႕က ကီေယာမိုတုိကုမၸဏီနဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ Top Myanmar ကုမၸဏီတို႔ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာက ႀကီးမွဴးၿပီး JICA(ဂ်ိဳက္ကာ) Two Step Loan Seminer ကို မႏၱေလးစက္မႈဇုန္မွာျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ 

 

 

Related News