ဒဂံုတကၠသိုလ္နဲ႕ ကုိရီးယားနို္င္ငံ Chonbuk (ခၽြန္းေဘာက္)တကၠသိုလ္တို႕ပူးေပါင္းျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို နုိ၀င္ဘာလ(၇)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဒဂံုတကၠသုိလ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္းကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ရုကၡေဗဒ ဘာသာရပ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ တန္ဖိုးထားတတ္နိုင္ေစရန္၊ အပင္ေတြအေၾကာင္း၊ အပင္ေတြရဲ႕ အသံုး၀င္မႈေတြကို စာတမ္းျပဳစုျပီး အခုလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကိုရီးယားနိုင္ငံ Chonbuk (ခၽြန္းေဘာက္)တကၠသိုလ္နဲ႔ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ရုကၡေဗဒဌာနက MOU ေရးထိုးထားတာျဖစ္ျပီး (၄)ႏွစ္တာစီမံကိန္း ပေရာဂ်က္ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ တျခားေသာတိုင္းေဒသၾကီး အသီးသီးက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြမွာ ရုကၡေဗဒဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဆရာၾကီးေတြကလည္း အပင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စာတမ္းေတြကုိ ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ဲၾကပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ UseFul Plant and Paper ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို နို၀င္ဘာလ (၇)ရက္ကေန(၉)ရက္အထိျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ျပီးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမၾကီးေတြကို ကိုးရီးယားနိုင္ငံ Chonbuk (ခၽြန္းေဘာက္ ) တကၠသိုလ္မွ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

Related News