အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးက ရခုိင္ေဒသမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္တံခါး၏ ဖံုးကြယ္ခံအမွန္ တရားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဟာေျပာပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ (၇)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ MICT Park မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ေဒသမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး (၁၉၈၁)ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိလာၿပီး တုိင္းရင္းသား တူရိယာဂီတေတြကိုေလ့လာေနတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Rick Heizman က ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔မွာ မွတ္တမ္းေတြရွိခဲ့ တာေၾကာင့္ အခုလိုေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ကာ မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ကမာၻကသိဖို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေဟာေျပာပြဲကို ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနကၾကီးမွဴးက်င္းပခဲ့တာပါ။ ရခိုင္ေဒသမွာျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းရာကေနဘဂၤါလီ (၁၀)ဦးေသဆံုးမႈဟာ ကမာၻ႔မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကလံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ေတြက ဘဂၤါလီေတြကိုလူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့စြပ္စြဲေဖာ္ျပမႈေတြေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုးကိုျပန္႔ႏွံသြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာကိုထိခိုက္သလို ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတြကိုထိခိုက္ရတယ္လို႔ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကေျပာပါတယ္။ရခုိင္ေဒသမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ဘဂါၤလီမ်ားေသဆံုးမႈဟာ  လံုျခံဳေရးအရေဆာင္ရြက္ရင္းေသဆံုးရတယ္ဆိုတာနဲ႔ အဲ့ဒီေဒသမွာ ရခိုင္တုိင္းရင္း သားေတြ အသတ္ခံရတာဟိႏၵဴေတြအသက္ခံရတာေတြကို ကမာၻကသိေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

Related News