ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ရဲ႕ (၃၂)မီတာ၊ ျမင္းေကာင္ေရ  (၃၀၀၀) ဆိပ္ကမ္းသံုးတြန္း/ဆြဲ ေရယာဥ္ မာန္ေအာင္ (၄) လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ (၆)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သိမ္ျဖဴ သေဘၤာက်င္း၀င္းအတြင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းက အဓိက အခန္းက႑ေတြမွာပါ၀င္ေနျပီး နိုင္ငံရဲ႕ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းကလည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္တိုးတက္လာတဲ့အတြက္ ဆိပ္ကမ္းက႑ကလည္း အဓိက ပါ၀င္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကလည္း ျပည္တြင္းက ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္စည္ေတြကို အဓိကကုန္သြယ္ေပးေနတဲ့ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ျပီး ဆိပ္ကမ္းအတြင္းမွာ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ၀င္၊ထြက္သြားလာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရေၾကာင္း အေထာက္အကူျပဳကိရိယာေတြနဲ႕ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းသံုး ေရယာဥ္ၾကီီးငယ္ေတြ တိုးတက္ေရးအတြက္ ဆိပ္ကမ္းသံုး တြန္း/ဆြဲ ေရယာဥ္ေတြက အဓိကလိုအပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

(၃၂)မီတာ၊ ျမင္းေကာင္ေရ  ၃၀၀၀  ဆိပ္ကမ္းသံုးတြန္း/ဆြဲ ေရယာဥ္ မာန္ေအာင္ (၄)ဟာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအတြင္းမွာ လက္ရိွအသံုးျပဳေနတဲ့   စြမ္းအားအၾကီးဆံုး ေရယာဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။အခုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္တဲ့ မာန္ေအာင္ (၄)ေရယာဥ္က ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းကို ၀င္ေရာက္ ဆိုက္ကပ္ေနတဲ့ တန္ခ်ိန္(၂၀၀၀)ႏွင့္အထက္ ပိုမိုၾကီးမားတဲ့ သေဘၤာၾကီးေတြနဲ႔ အေပ်ာ္စီးခရီးသည္တင္ သေဘၤာၾကီးေတြအတြက္ပါ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးနို္င္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မာန္ေအာင္ (၄)ေရယာဥ္က အလ်ား (၃၂)မီတာ၊ အနံ (၁၁)မီတာနဲ႔ ေစာက္(၅)မီတာရိွျပီး တစ္နာရီေရမိုင္ႏႈန္း (၁၂)မိုင္ ႏႈန္းေမာင္းနွင္နို္င္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါမွာ ျမင္းေကာင္ေရ (၁၅၈၂)ရိွျပီး အင္ဂ်င္(၂)လံုး၊စုစုေပါင္း ပါ၀ါ(၃၁၆၄)ရိွတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွာ စြမ္းအားအၾကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News