ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ နယ္စပ္၀င္၊ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲျခင္းက မူးယစ္ ေဆး၀ါးတားဆီးႏိွမ္နင္းေရးမွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္လုိ႔ နုိ၀င္ဘာလ(၇)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ M-Galleryဟုိတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ေဒသတြင္းပရီကာဆာထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးမ်ား အဆင့္ညီလာခံမွာျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္သတင္းအဖြဲ႔ကတင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ပထ၀ီအေနအထားအရ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိထုတ္လုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ႔ ပရီကာဆာမ်ားကုိ အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္တဲ႔ နုိင္ငံနွစ္ခုၾကားမွာ တည္ရွိေနျပီး နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀မထိန္းခ်ဳပ္ နုိင္ျခင္းက မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနတာပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႔ ဆက္စပ္နုိင္ငံမ်ားရဲ႕ နုိင္ငံေရးကြဲျပားမႈေတြ၊ ဥပေဒ မတူညီမႈေတြကုိ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး တစ္နုိင္ငံနဲ႔တစ္နုိင္ငံသြားလာကာမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြထုတ္လုပ္ျပီး တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈေတြျပဳလုပ္ေနက်တာလုိ္႔ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာပါတယ္။

ယခု(၂၀၁၈)ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံ အတြင္းကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ရာမွာအသုံးျပဳတဲ႔ ပရီကာဆာမ်ား ၀င္ေရာက္ရာလမ္းေၾကာင္းမွာ နယ္စပ္ေဒသကုိအမ်ားဆုံးအသုံးျပဳ သယ္ေဆာင္ေနတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။အဆုိပါလမ္းေၾကာင္းေတြထဲမွာ ျမန္မာနုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသေတြျဖစ္တဲ႔ မူဆယ္၊၀အထူးေဒသ၊ ကုိးကန္႔အထူးေဒသမ်ားမွလည္ေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ျမ၀တီနယ္စပ္အပါအ၀င္ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းအား ျဖတ္သန္းျပီး တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ သယ္ေဆာင္ေနက်တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။  ဒါ႔အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားထုတ္လုပ္ရာမွာအသုံးျပဳတဲ႔ ပရီကာဆာအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကုိ ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႔ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ႔ တရုတ္၊ လာအုိ၊ ထုိင္းနုိင္ငံနယ္စပ္မ်ားမွဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ဓာတုပစၥည္း နွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၱရာယ္မွ တားဆီး ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရအေရးယူထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News