ျမန္မာနိုင္ငံ ၀ိဇၨာနွင္႔သိပၸံပညာရွင္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔က ၾကီးမွဴးျပီး (၁၈)ၾကိမ္ေျမာက္သုေတသန စာတမ္းဖတ္ပဲြကို နို၀င္ဘာလ(၅)ရက္ကေန (၈)ရက္ထိ  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ၀ိဇၨာခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပဲြမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၀ိဇၨာနွင္႔သိပၸံပညာရွင္ေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႔တတ္ကြ်မ္းတဲ႔ ပညာရပ္နဲ႔ နိုင္ငံေတာ္ကို အေထာက္ အကူျပဳပံ႔ပိုးနိုင္ရန္၊ နိုင္ငံေတာ္ကိုအက်ိဳးျပဳမယ္႔ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္ျပီး သုေတသန လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးနိုင္ရန္၊ ၀ိဇၨာနွင္႔သိပၸံပညာရွင္ေမြးထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္စတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ နွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးက႑မွာ သုေတသနလုပ္ငန္းမွ ပညာရပ္ဖံြ႔ျဖိဳးဖို႔၊ ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင္႔တင္ဖို႔ ၊ သင္ၾကားေရးနဲ႔သင္ယူေရးမွာ အရည္အေသြးျမင္႔မားလာေစဖို႕အတြက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ဒီလို ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာ  ျမန္မာနိုင္ငံ ၀ိဇၹာနွင္႔သိပၸံပညာရွင္အဖဲြ႔မွ  သင္ၾကားေရးနဲ႔သင္ယူေရးအဖဲြ႔ ၊ သုေတသနလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ မႈေပးေရးအဖဲြ႔ ၊ ပညာျပန္႕ပြားေရးနဲ႔ ပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးအဖဲြ႔နဲ႔ ပညာရွင္မ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးအဖဲြ႔ဆိုျပီး လုပ္ငန္းအဖဲြ႔(၄)ခုဖဲြ႔စည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။  

ျမန္မာနိုင္ငံ ၀ိဇၨာနွင္႔သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပဲြေတြကို (၂၀၀၁)ခုနွစ္ကတည္းက က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ (၁၈)ၾကိမ္ေျမာက္သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲမွာေတာ့ ဘာသာရပ္(၂၅)ခုရဲ႕ စာတမ္းေပါင္း (၄၈၇)ေစာင္ဖတ္ၾကားသြား မယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

Related News