အဆင့္ျမင့္နည္းပညာဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ “Consensus Myanmar 2018”ကို ႏို၀င္ဘာလ (၁၁)ရက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊MICT Park မွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ ႏို၀င္ဘာ(၅)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ “Consensus Myanmar 2018” စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ မွသိရပါတယ္။ အဆိုပါပြဲမွာ Digitalization,Smartcity,e-citizenစတဲ႔ အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာအေၿခၿပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား၊ အသြင္သစ္အၿမင္သစ္နဲ႔ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၊စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္းမ်ားစတဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ Block chain နဲ႔Distributed Ledgers နည္းပညာေတြကို မိတ္ဆက္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

Consensus Myanmar 2018” ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ နည္းပညာအသံုးၿပဳၿခင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာေတြကို  အစိုးရ၊ ၿပည္သူလူထုနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အလြယ္တကူသိရွိနားလည္လာေအာင္ အသိပညာေပးမႈေတြၿပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အၿပင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင္႔ အသိပညာဆိုင္ရာ တတ္ကြ်မ္းနားလည္တဲ႔ ပညာရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔ကိုပါ ရည္ရြယ္ၿပဳလုပ္တာၿဖစ္ပါတယ္။ အခုလို နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲအျပင္ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈေတြကိုပါ လက္ေတြ႕ျပသေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္သြားမယ့္ “Consensus Myanmar 2018”အမည္ရွိ အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို Nagani Community မွ စီစဥ္က်င္းပတာျဖစ္ျပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ Digitalization, Smart city, e-citizen စတဲ႔ အဆင့္ၿမင့္ နည္းပညာအေၿခၿပဳလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာပါက အခ်ိန္ နဲ႔ေငြေၿကးကုန္က်မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တာေၾကာင့္ တိုင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အတြက္ အေရးပါတဲ႔က႑တစ္ရပ္ ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အိငယ္ငယ္ၿဖိဳးက ေပးပို႔ထားတာပါ။ 

 

 

Related News