ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြအတြက္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားစနစ္တက် ထားသိုထိန္းသိမ္းေရးနဲ႕ ကြ်မ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳပစ္ခတ္ႏိုင္ေရး(ဆင့္ပြား)သင္တန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆက္တိုက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္အမွတ္စဥ္(၉)ခုေျမာက္ကို ႏို၀င္ဘာ(၅)ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသင္တန္းမွာ BA63၊ BA64၊  BA94၊ MA13  စတဲ့ လက္နက္ေတြကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႕ ျဖဳတ္ျခင္း၊ တပ္ျခင္း၊ တိုက္ခြ်တ္ျခင္းနဲ႕ စနစ္တက်ထားသို ထိန္းသိမ္းျခင္းစတဲ့ ေလ့က်င့္နည္းေတြကို သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕  ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အခု သင္တန္းအမွတ္စဥ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သီးျခားရဲတပ္ဖြဲ႕(၇)ဖြဲ႕က တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကိုပါ လက္နက္ငယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူကုန္ကူးတာဆီးႏိွမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေရနံေျမလုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သစ္ေတာလုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စတဲ့ တပ္ဖြဲ႕ေတြျဖစ္ၿပီး ဒီတပ္ဖြဲ႕ေတြကေန စုစုေပါင္းသင္တန္းသား အရာရွိ၊ အျခားအဆင့္(၃၀)ဦး ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကို တပ္ဖြဲ႕၀င္(၁၅၀)ဦးနဲ႕ (၂)ပတ္တာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာေတြ႕သင္ၾကားၿပီးေနာက္ သင္တန္းကာလ ဒုတိယအပတ္မွာေတာ့ အမွတ္(၁)တမ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း(ဂ်ိဳးျဖဴ) စက္ပစ္ကြင္းကို သြားေရာက္ၿပီး က်ည္ဆံအစစ္ေတြနဲ႕ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေသနတ္(၄)မ်ိဳးကို တစ္မ်ိဳး က်ည္(၁၀)ေတာင့္ႏႈန္းနဲ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးသြားအုံးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ အခုသင္တန္းနဲ႔ဆို အမွတ္စဥ္(၉)ခုထိဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးထားႏိုင္ၿပီး တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အား(၁၃၀၀)ေက်ာ္ တတ္ေရာက္ထား ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆင့္ပြားသင္တန္းေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္သလို က်ည္စစ္က်ည္မွန္ေတြနဲ႕ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ေပးတာေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News