ျမန္မာနိုင္ငံ စီမံကိန္းေရးဆဲြေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအသင္းကဦးစီးျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပဲြနဲ႔ နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို နို၀င္ဘာလ(၄)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဖူဆန္စားေသာက္ဆိုင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာ္တာ၀င္းက တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲနဲ႔ နွစ္ပတ္လည္အစည္းေ၀းျပဳလုပ္တာက ျမန္မာနိုင္ငံစီမံကိန္းေရးဆဲြေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔  အပူေဇာ္ခံထိုက္တဲ႔ အျငိမ္းစား သက္ၾကီးဆရာသမားေတြကို  ျပန္လည္စံုေတြ႔ေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲနဲ႔ နွစ္ပတ္လည္အစည္းေ၀းအခမ္းအနားမွာ အသင္းမွတာ၀န္ရွိသူေတြက ၾသ၀ါဒအမွာ စကားေျပာၾကားျခင္း၊ အသင္းရဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားဖတ္ၾကားျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အျငိမ္းစားသက္ၾကီးဆရာသမား(၁၀၇)ဦးကို တစ္ဦးလၽွင္ ေငြက်ပ္ (တစ္သိန္း)စီ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲနဲ႔ နွစ္ပတ္လည္အစည္းေ၀းအခမ္းအနားကို (၂၀၁၇) ခုနွစ္ နို၀င္ဘာလမွာ ပထမအၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုျပဳလုပ္တာကေတာ့ ဒုတိယအၾကိမ္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News