ကမာၻတစ္ဝွမ္းက ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာေတြ ျပသမယ့္ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းျပပြဲကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ကေန ၉ ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာခန္းမအသစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ျပပြဲ အၾကိဳသတင္းစာရွင္းပြဲက သိရပါတယ္။ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းျပပြဲမွာ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ာမနီစတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားက အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းသံုး အဆင့္ျမင့္ စက္ပစၥည္းေတြကို ျပသသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ အဆိုပါ စက္ရံုသံုး စက္ကိရိယာေတြက ၾကီးမားျပီး သယ္ယူရအခက္အခဲ ရွိတာေၾကာင့္ ျပပြဲအတြင္း စက္အေၾကာင္းကို ပရိုဂ်က္တာနဲ႕ ရွင္းလင္းတင္ျပမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြက အဆိုပါစက္ပစၥည္းေတြကို ဝယ္ယူခ်င္ရင္ေတာ့ စမ္းသပ္ကာလအေနနဲ႕ တစ္ပတ္ကေန တစ္လအတြင္း ေပးသံုးသြားမွာျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းနဲ႕ကိုက္ညီမႈရွိမွ ဝယ္ယူရန္ ေငြေပးေခ်ရမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ ရွိတယ္လို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခ်ည္မ်ွင္ႏွင့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေျပာပါတယ္။ 

ျပပြဲကိုေတာ့ ရန္ကုန္ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ ခန္းမအသစ္မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ျပခန္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ပါဝင္မယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီျပပြဲကို Yorkers ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏိလီမိတက္နဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႕က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး UMFCCI က ပံ့ပိုးကူညီေပးထား တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာ့အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းျပပြဲၾကီး ကို အရင္ကတည္းက Yorkers ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏိလီမိတက္နဲ႕ လက္တြဲျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဆ႒မအၾကိမ္ထိ ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္တယ္လိုသိရပါတယ္။ 

 

Related News