ဗိုလ္တေထာင္က်ိဳက္ေဒးအပ္ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္ကို ေရႊစင္ေရႊျပားမ်ားကပ္လွဴမႈကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကစတင္ၿပီး ကပ္လွဴခဲ့ကာမိုးတြင္းကာလမွာ ရပ္နားခဲ့ရၿပီး အခုတစ္ပတ္အတြင္း ေရႊသကၤန္းေတြကို ျပန္လည္ ကပ္လွဴသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဗိုလ္တေထာင္ က်ိဳက္ေဒးအပ္ ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္မွာ ဇန္န၀ါရီလက ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္၊ သပိတ္ေမွာက္နဲ႔ ပန္းဆြဲေတြကို ေရႊစင္၊ ေရႊျပားမ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုျပန္လည္ကပ္လွဴပူေဇာ္မွာက ေခါင္းေလာင္းေတာ္တစ္ခုလံုးကို ေရႊစင္ေရႊျပား အခ်ပ္ေရ (၃၀၀၀)ကပ္လွဴသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

ဒီလို ေရႊစင္ေရႊျပားကပ္လွဴမႈကို အလွဴရွင္ေတြ ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္ ကပ္လွဴခြင့္ေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး  က်န္ရွိတဲ့အပိုင္းေတြကိုေတာ့ မ်က္ပါးေရႊေတြ ကပ္လွဴ ပူေဇာ္သြားမယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမႈကို  လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလမွာ အျပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ကို ခန္႔မွန္းထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

ေရႊမိႈက္ခၽြတ္မ်ားကိုေလလံျပန္လည္ေရာင္းခ်လို႔ရတဲ့ ေငြက်ပ္ သိန္း (၇၀၀)ကိုေတာ့ ေရႊသကၤန္းမ်ားျပန္လည္ ကပ္လွဴသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိက္ေဒးအပ္ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္ရဲ႕စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္၊ ထီးေတာ္ တို႔္ကိုလည္း ျပီးခဲ့တဲ့ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ အသစ္လွဲလွယ္ကပ္လွဴၿပီးၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News