ဇာတ္ညႊန္းအခန္းက႑ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပဲြ ကို ျပည္တြင္းက ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းေရးသားတဲ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ဒါရိုက္တာ ေတြပူးေပါင္းျပီး နို၀င္ဘာလ(၃)ရက္ က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းမွာရိွတဲ့ ရုပ္ရွင္အႏုပညာရပ္၀န္း (Film Development Center)မွာ ပထမအၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလို  ဇာတ္ညႊန္းအခန္းက႑ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရတာက ျမန္မာ့ရုပ္္ရွင္ေလာက ဖံြ႔ျဖိဳးတ္ိုးတက္လာေစရန္နဲ႔ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္း ေရးသားတဲ့အခါမွာ လိုက္နာရတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဇာတ္ညႊန္းေရးသားနည္းကို ပိုမိုသိရိွနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ ဇာတ္ညႊန္းနဲ႔ ဒါရိုက္တာ M ႏိုး၊ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာ Lမင္းျပည္႔မြန္တို႔က ဦးေဆာင္ျပီး “ရုပ္ရွင္နွင္႔ျမန္မာ့ဟန္ “ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ရုပ္ရွင္ေလာက ၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈ ၊ ဇာတ္ညႊန္းေရးပံုေရးနည္း စတာေတြကို ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အနုပညာစိတ္၀င္စားတဲ႔ လူငယ္ေတြ၊ ဒါရိုက္တာတေယာက္ရဲ႕လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းပညာရပ္ေတြ၊  ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႔ လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြ အစရွိတဲ႔  အေၾကာင္းအရာေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုလို အနုပညာနဲ႔ပက္သက္တဲ႔ ဇာတ္ညႊန္းအၾကာင္းအရာေဆြးေႏြးပဲြေတြကို လူငယ္ေတြ အသိပညာ၊ အတက္ပညာ တိုးပြားလာေစရန္ တလကို (၂)ၾကိမ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းမွာရိွတဲ့ ရုပ္ရွင္အႏုပညာရပ္၀န္း (Fil Development Center )ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News