(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၃)ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား အမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၄)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား အမည္စာရင္းမွာ

 1. မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံမဲဆႏၵနယ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးစိန္ျမင့္၊ 
 2. ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြမဲဆႏၵနယ္မွာ  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးတိုး၀င္း၊
 3. ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္မွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ စိုင္းဥကၠာတို႔က အနိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူ အမည္စာရင္းမွာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးဆီဟူးေဒြ႔က အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား အမည္စာရင္းမွာ

1. ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွာ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးေအာင္လ်န္
2. စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးရိုထန္းပြီးယာ
3. ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးေက်ာ္ေဇယ်
4. မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးေက်ာ္ေငြ
5. မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးစိုးလြင္
6. မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္(ခ)ဦးစိုင္းထြန္းစိန္(ခ)ဦးေက်ာ္စိန္
7. ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွာ တစ္သီးပုဂၢလ ဦးတင္ေမာင္၀င္း
8. ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္
တို႔က အသီးသီးအႏိုင္ရရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 

Related News