ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းေတြနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ႏိုင္ဖို႔ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ကေန (၁၄)ရက္အထိ ေၾကညာခဲ႕ေပမယ္႔ ရန္ကုန္မွာေတာ႔ လာေရာက္ ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးသူနည္းပါးခဲ႕တယ္လိုိ႔သိရပါတယ္။  ရန္ကုန္တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ မဲဆႏၵရွင္တစ္သိန္း၀န္းက်င္ ရွိတဲ႕ တာေမြျမိဳ႕နယ္မွာေတာ႔ မဲစာရင္းမွန္မမွန္ လာေရာက္ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးသူ တစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ သာရွိခဲ႕ျပီး မဲေပးခြင္႔ရွိသူ တစ္ေထာင္႔ေလးရာ၀န္းက်င္ရွိတဲ႕ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္မွာေတာ႔ မဲစာရင္းလာေရာက ္ၾကည္႔ရႈသူ ေျခာက္ရာသာရွိခဲ႕ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မဲစာရင္းလာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ  တာေမြမွာ (၁၇)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ ဆိပ္ကမ္းမွာ (၄၃)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ျပီးခဲ႕တဲ႕ ဇူလိုင္လအတြင္း ပထမအၾကိမ္ မဲစာရင္းေၾကျငာတုန္း ကေတာ႔ မဲစာရင္းမွန္မမွန္ လာၾကည္႔သူ တာေမြျမိဳ႔ နယ္မွာ (၁၃.၇)ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႕ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္မွာေတာ႔ (၄၆.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ႕ပါတယ္။
အခုေနာက္ဆံုးအၾကိ္မ္ မဲစာရင္းေၾကညာအျပီးမွာေတာ႔ ရန္ကုန္မွာ မဲစာရင္းမွာအမည္မပါလို႕ ထပ္ျဖည္႔သူ (၈၄၀)ဦးရွိျပီး ၊ အခ်က္အလက္ ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္တာ (၂၁၀)ဦးနဲ႕ နာမည္ထပ္ေနတာနဲ႕ ေသဆံုးသူပါ၀င္ေန တာေတြအတြက္ အမည္စာရင္းပယ္ဖ်က္ဖို႕ေတာင္းဆိုတာ (၂၅၀)ဦးရွိခဲ႕တယ္လို႕သိရပါ တယ္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာ(၃)ရက္မွာ က်င္းပမွာ ျဖစ္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ (၁၃)ေနရာမွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၂၄)ခုက ကုိယ္စားလွယ္(၆၂)ဦးနဲ႕ တစ္သီး ပုဂၢလ (၇)ဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၆၉)ဦး က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာပါ။

ရန္ကုန္မွာေတာ႔ ပါတီ(၁၀)ခုက ကိုယ္စားလွယ္(၁၆)ဦး နဲ႕တစ္သီး ပုဂၢလတစ္ဦး စုစုေပါင္း(၁၇)ဦးက ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ၾကိဳတင္မဲနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြ ၊ ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းအဆင္႔ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ္႔ ႒ာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႕ လာမယ္႔ ေအာက္တိုဘာ(၂၄)ရက္ကေန ႏို၀င္ဘာ(၂)ရက္အထိ ၾကိဳတင္မဲေပးႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႕မွာ မဲမေပးႏိုင္ တဲ႕ သက္ၾကီး ရြယ္အိုနဲ႕ အျခားသူေတြကေတာ႔ ခိုင္လံုတဲ႕ အေထာက္အထားနဲ႕အတူ ႏို၀င္ဘာ(၁)ရက္နဲ႕ (၂)ရက္ေတြမွာ မဲေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News