ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္အတြင္းက တစ္ေန႔တာထြက္ရွိတဲ့အမွိဳက္တန္ခ်ိန္ (၈၀)ကို  ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္က သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းအင္အား (၁၃၅)ေယာက္နဲ႔ ေန႔ညအဆိုင္းခြဲျပီး လိုက္လံသိမ္းဆည္းေပးေနတယ္လို႔ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ က ျမိဳ႕နယ္သန္႔ရွင္းေရးတာ၀န္ခံထံက သိရပါတယ္။

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္က ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္အတြင္းမွာတည္ရွိျပီး၊ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ၃.၉၃၈ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္၀န္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ လမ္းသြယ္ေတြနဲ႔ ရပ္ကြက္စုစုေပါင္း (၁၃)ရပ္ကြက္ ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ေန႔စဥ္စြန္႔႔ပစ္လိုက္တဲ့ အိမ္တြင္းမီးဖိုေဆာင္က အမိႈက္စို၊ အမွိဳက္ေျခာက္ေတြ၊ ျခံထြက္ အမႈိက္ေတြ၊ သစ္ကိုင္း၊ သစ္ေျခာက္ေတြနဲ႔ လမ္းမၾကီးနဲ႔လြမ္းသြယ္ေတြက ထြက္ရိွတဲ့ အမိႈက္ေတြက တစ္ေန႔ကို တန္(၈၀)ထိ ထြက္ရွိ ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီအမိႈက္ေတြကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ၀န္ထမ္းအင္အား(၁၃၅)ေယာက္အသံုးျပဳျပီး ေန႔ ည အဆိုင္းမ်ားခြဲကာ လိုက္လံသိမ္းဆည္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႕နယ္တြင္းမွာရွိတဲ့ (၃)ရပ္ကြက္မွ (၈)ရက္ကြက္အထိကို တနလာၤ၊ ၾကာသာပေတး၊ စေန႔တို႔မွာ လိုက္လံသိမ္းဆည္းေပးေနတာျဖစ္ျပီး (၁၁)ရပ္ကြက္မွ (၁၅)ရပ္ကြက္ထိ ကိုေတာ့ အဂၤါ၊ ေသာၾကာနဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာ လိုက္လံသိမ္းဆည္းေပးေနတာပါ။

ဒါ့အျပင္က်န္ရိွေနတဲ့ (၉)ရပ္ကြက္နဲ႔ (၁၀)ရပ္ကြက္ကို ေတာ့ တနလာၤေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔ထိ ေန႔အလိုက္ အလွည့္က် လိုက္လံသိမ္းဆည္းေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ရပ္ကြက္ေတြထဲက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ အမိႈက္ေတြကို ကားအၾကီး(၈)စီး၊ ကားေသး အစီး(၃၀)၊ ဆိုင္ကယ္(၈)စီး၊ လက္တြန္းလွည္း(၃၅)စီးတို႔နဲ႔ ေန႔စဥ္အိမ္ေတြကထြက္ရိွတဲ့ အမိႈက္ေတြကို ေန႔အလုိုက္ လိုက္လံသိမ္းဆည္းေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
အခုလိုသိမ္းဆည္းလာတဲ့ တစ္ေန႔တာအမိႈက္တန္ခ်ိန္(၈၀)ကို ေတာင္ဥကၠလာပ ေဂါက္ကြင္းေဘးက အမႈိက္ထည့္သံပံုး (၇)ပံုးမွာ အမိႈက္မ်ားထားရိွျပီး တစ္ေန႔အမိႈက္သိမ္းဆည္းမႈအျပီးမွာေတာ့ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ ထား၀ယ္ေခ်ာင္ အမိႈက္ပံုကို သြားေရာက္စြန္႔ပစ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News