မြန္ျပည္နယ္သထံုျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ ေပၚေတာ္မူေက်းရြာမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာလိုအပ္ခ်က္ရိွေနတဲ့ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၆)ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္၊သထံုျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ ေပၚေတာ္မူေက်းရြာမွာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဓိက လိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်းရြာေလးမွာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရိွတဲ့အတြက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြနဲ႔ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္လိုအပ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ သထံုေဆးရံုၾကီးကိုသာ အားကိုးေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ညအခ်ိန္မေတာ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေရးေပၚျဖစ္လာခဲ့ရင္ လမ္းခရီးအခက္အခဲေတြ ရိွေနတာေၾကာင့္ သြားလာရမွာလည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခု ေပၚေတာ္မႈေက်းရြာမွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးခန္းမွာ လိုအပ္ေနတဲ့သားဖြားခန္းတစ္ခန္းအပါအ၀င္ ၊ သားဖြားျပီးခ်ိန္မွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြနားေနနိုင္တဲ့ အခန္း၊ ေဆးကုသခန္းနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးေတြ သိုေလွာင္နိုင္တဲ့ အခန္းေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေပၚေတာ္မူေက်းရြာမွာရိွတဲ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲက ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ကူျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုအသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ အေဆာက္အအံုသစ္ကို အူရီဒူး ျမန္မာနဲ႔UNOPS တို႔ပူးေပါင္းျပီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေနတဲ့ ေပၚေတာ္မူေက်းရြာကို ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
အူရီဒူးျမန္မာအေနနဲ့ ပညာေရးနဲ႔က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ  လွဴဒါန္းတာျဖစ္ျပီး ေပၚေတာ္မူေက်းရြာမွာ က်န္းမာေရးအေဆာက္အအံုနဲ႔ လိုအပ္တဲ့အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြကို ပါေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News