ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႕ ျမန္မာဂ်ပန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (MJCP) တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ Akane Scholarship (အဲကာနဲ စေကာလားရွစ္) အစီအစဥ္ကို ဧရာဝတီတုိင္း၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕မွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျပီး အဲ့ဒီအစီအစဥ္ကေန အရန္သားဖြား သင္တန္းဆင္းဦးေရ ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သင္ၾကားေပးထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Akane ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္က ေဆးရံုေဆးခန္းေတြနဲ႕ ေဝးလံတဲ့ အရပ္ေဒသေတြမွာ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကပ္မတ္ေပးႏုိင္မဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အရန္သားဖြားဆရာမေတြကို ေမြးထုတ္ေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တည္းက စတင္ခဲ့ျပီး ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေက်ာင္းကုန္ုးျမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာေနအမ်ိဳးသမီးေတြကို အရန္သားဖြားဆရာမအျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့တာပါ။ တစ္ႏွစ္ကို သင္တန္းသူ ႏွစ္ဆယ္နဲ႕ ေျခာက္လ သင္ၾကားေပးျပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အရန္သားဖြား သင္တန္းဆင္း ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အထိ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ သင္တန္းဆင္း အရန္သားဖြားဆရာမေတြကေတာ့ အခုဆိုရင္ ေက်းရြာေပါင္း ၉၅ ရြာမွာ ကူညီကုသေပးေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘာသာျပန္- ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးက႑မွာ ပါဝင္ပက္သက္ကူညီေနခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ေနျပီ။ အဲ့ဒီမွာ သတိထားမိတာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မီးဖြားရင္း မိခင္နဲ႕ ကေလး ေသဆံုးႏႈန္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထက္ အဆငါးဆယ္ေလာက္ကို ျမင့္ေနတယ္။ ဒါဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနလဲ စံုစမ္းလိုက္ေတာ့ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ေက်းရြာေနအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရး ဗဟုသုေတြ မျပည့္စံုတာ၊ ေဆးရံုေဆးခန္းနဲ႕ အလွမ္းေဝးတာ၊ ရြာမွာ ကြ်မ္းက်င္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမရွိတာ စတဲ့ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ မီးဖြားရင္း ေသဆံုးေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ေက်းရြာေနအမ်ိဳးသမီးခ်င္း ေဖးမကူညီႏုိင္ေအာင္ ဒီလုိ သားဖြားဆရာမသင္တန္းေတြ ပို႕ခ်ေပးခဲ့တာပါ။ 

ျပီးခဲ႔တဲ့ နွစ္ေတြမွာေတာ့ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ေလးရာေက်ာ္မွာ အရန္သားဖြားဆရာမ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ကပဲ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလို အင္အားမမွ်တာေၾကာင့္ အရန္သားဖြားဆရာမလုပ္လိုတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးေတြကို ေျခာက္လ သင္တန္းေပး ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြကိုေတာ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲနဲ႕ ေဝးလံတဲ့  ေက်းရြာေနအမ်ိဳးသမီးေတြကို ဦးစားေပး ေခၚယူခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ သင္တန္းျပီးသူေတြရဲ႕ရပ္ရြာက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြကို ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးတာ၊ မီးဖြားေပးတာနဲ႕ ေမြးကင္းစကေလးေတြကို ၾကပ္မတ္ေစာင့္ေရွာက္တာေတြ လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔  AMW kit ေတြလည္း ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဦးေရ တစ္သိန္းမွာ ေမြးဖြားျပီးတာနဲ႕ မိခင္ သံုးရာေက်ာ္ ေသဆံုးေနျပီး ေမြးျပီးစ ကေလးကေတာ့ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေသဆံုးလ်က္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ကေလးေမြးဖြားျပီး ေသဆံုးႏႈန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အျမင့္္ဆံုးျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News