ႏို၀င္ဘာ(၃)ရက္မွာ ျပဳလုပ္မယ္႔ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အျခားေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေရးအဖြဲ႕ေတြအျပင္ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ကပါ  ေစာင္႔ၾကည္႔သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လာမယ္႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ အေနနဲ႔ အခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင္႔ၾကည္႔တာလို႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္က (၁၃)ေနရာရွိေနေပမယ္႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အင္အားအရ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ အားေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ျမစ္ၾကီးနား၊ မႏၱေလး၊ မင္းဘူး၊ ပဲခူးနဲ႔ ရန္ကုန္က မဲဆႏၵနယ္ ေနရာ(၆)ခုမွာ ေစာင့္ၾကည့္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ႏိုင္ငံတကာက လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျပီး မဲေပးခြင္႔အျပည္႔အ၀ရရွိမႈ ရွိမရွိ၊ မဲေပးရာမွာ အဆင္ေျပမေျပ၊ မဲရံု၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အေျခအေန၊ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈေတြ ရွိမရွိ အပါအ၀င္ ေနာက္ဆံုးမဲေရတြက္ခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ေန႔တာကို ေစာင္႔ၾကည္႔မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လာမယ္႔ ႏို၀င္ဘာၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ႔ နိုင္ငံအတြင္း  ေနရာ(၁၃)ခုမွာ က်င္းပမွာျဖစ္ျပီး မဲေပး ခြင္႔ရွိသူ (၉)သိန္းေက်ာ္ရွိေနျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၂၄)ခုက ကုိယ္စားလွယ္(၆၂)ဦးနဲ႕တစ္သီးပုဂၢလ(၇)ဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၆၉)ဦးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာပါ။အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကိုေတာ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္မွာေတာ႔ အဖြဲ႕၀င္(၁၀)ဦးရွိျပီး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးပါ၀င္ပါက လာမယ္႔(၂၀၂၀) ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အမ်ားဆံုး မဲဆႏၵနယ္(၁၁)ခု ေလာက္ကိုပဲ ေစာင္႔ၾကည္႔ ႏိုင္တယ္႔အေျခအေနရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာမွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ႕တာျဖစ္ျပီး ေကာ္မရွင္ အတြက္လည္း  ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္႔ၾကည္႔မႈျဖစ္ပါတယ္။ အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရး အဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕က ေစာင္႕ၾကည္႔မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News