ေဒါက္တာေန၀င္းစိတ္က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ျခင္းနဲ႔၂၀၁၈-ကမာၻ႔စိတ္က်န္းမာေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္က Orchid Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပထမဆံုးေသာစိတ္က်န္းမာေရးပညာရွင္ႀကီးျဖစ္သလိုစိတ္က်န္းမာေရးေလာကရဲ႕ဖခင္ႀကီးလို႔ယူဆထားတဲ့ဆရာႀကီးေဒါက္တာေန၀င္းဟာ (၁၈၈၆)ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုတင္(၅၀၀)ေဆးရံုႀကီးေန ရာမွာ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ေတြကိုထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး(၁၉၈၂)ခုႏွစ္မွာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တံတားကေလးေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ စိတ္က်န္းမာေရး ပညာတိုးတက္ျပန္႔ပြားေရး၊ စိတ္ေရာဂါကာကြယ္ကုသေရးနဲ႔ စိတ္က်န္းမာသူနာျပဳစုျမွင့္တင္ေရးတို႔အျပင္ သုေတ သနလုပ္ငန္းျပန္႔ပြားေရးတို႔ကိုရည္ရြယ္ၿပီးဆရာႀကီးေဒါက္တာေန၀င္းကိုအမွဴးထားကာေဒါက္တာေန၀င္းစိတ္ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေဒါက္တာေန၀င္းစိတ္က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွာေတာ့ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေရးျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈေပးျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရးပညာရပ္နဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စတဲ့လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ေဒါက္တာေန၀င္းစိတ္က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္တဲ့ေန႔ကို အမွတ္တရျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္ ကမာၻ႔စိတ္က်န္းမာေရးေန႔မွာဖြင့္လွစ္ခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ရဲ႕ ကမာၻ႔စိတ္က်န္းမာေရးေန႔အတြက္ေဆာင္ပုဒ္မွာ "ေျပာင္းလဲေနတဲ့ကမာၻႀကီးအတြင္း လူငယ္ႏွင့္စိတ္က်န္းမာေရး"ျဖစ္္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News