ႏို႔စားႏြားမ်ားအတြက္ အစာအျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံက ပညာရွင္ေတြျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုပ္တဲ့နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးေျပာၾကားမႈကို ေအာက္တုိဘာလ (၁၀)ရက္ကၿမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခန္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏႏြားစာအတြက္ ျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုပ္ၿပီးေကၽြးတာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာနည္းပါးေနေသးၿပီး ေမြးျမဴေရးျခံၾကီးအခ်ိဳ႕မွာသာအခုလို လုပ္ေကၽြးႏုိင္ေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အရင္ကေတာ့ သကာရည္ ကိုျမက္နဲ႔ေရာၿပီး ျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုုပ္ေလ့ရွိေပမယ့္ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ နည္းပညာေတြဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာတာေၾကာင့္ အသင့္ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ဆုိင္းလစ္ရွ္လို႔ေခၚတဲ့ အဏုဇီ၀ ေဆးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျမက္ကိုေရာျပီး ျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုပ္တဲ့ နည္းေတြဟာ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာအသံုးျပဳလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပါအသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ နည္းပညာျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို ျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုပ္ၿပီးေကၽြးတာဟာ ျမက္ေပါတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုပ္ၿပီးသိုေလွာင္ထားရင္ အဲ့ဒီထဲမွာပါ၀င္တဲ့ အသားဓာတ္နဲ႔ အမ်ွင္ဓာတ္ေတြရရွိၿပီး ႏုိ႔အထြက္လည္းတိုးႏိုင္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

အသင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အဏုဇီ၀ေဆးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုပ္ရင္ အနည္းဆံုး(၈)လအထိအသံုးခံႏုိင္တာေၾကာင့္တာရွည္ခံျပီး ေႏြရာသီအစာရွားပါးခ်ိန္မွာ အဆင္ေျပႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္အစာကုန္ၾကမ္းေတြေစ်းတက္လို႔ အစာေစ်းၾကီးတဲ့ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ကိုေမ်ွာ္လင့္တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ဒီလိုျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုပ္ၿပီး အစာအျဖစ္အသံုးျပဳမႈပိုမိုတြင္က်ယ္လာဖို႔ကို ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေခၚယူၿပီးျပသေပးခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ကိုေတာ့ ေရပါ၀င္ႏႈန္း (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ ျမက္ကိုသာ အသံုးျပဳရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။   

 

 

Related News