ျပည္တြင္းမွာစက္သုံးဆီကုိ ထုတ္လုပ္ျပီးေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဳးေရာင္းခ်ေနမႈဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးသုံးစြဲမႈရဲ႕ (၇)ရာခုိင္နႈန္းခန္႔သာရွိတယ္လုိ႔ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီထံကသိရပါတယ္။ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီထုတ္လုပ္ေနတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေအာက္တုိဘာလ(၁၁)ရက္က လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ့လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ရဲ႕ လစဥ္ပုံမွန္ျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကေနသိရတာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္နုိင္ငံလုံးသုံးစြဲဖုိ႔ရာအတြက္ လုိအပ္တဲ႔ စက္သုံးဆီေတြကုိ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကေန (၇)ရာခုိင္နႈန္းခန္႔သာျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္ျပီး က်န္လုိအပ္ေနတဲ့စက္သုံးဆီေတြကုိ ျပည္ပနုိင္ငံေတြကတင္သြင္း ေနရတာပါ။ျပည္ပနုိင္ငံေတြကေနတင္သြင္းတဲ႔အထဲမွာ အိမ္နီခ်င္းနုိင္ငံအခ်ိဳ႕ကေန နယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္တင္သြင္းမႈဟာ(၆)ရာခုိင္နႈန္းခန္႔ရွိျပီး အမ်ားစုကုိေတာ့ စင္ကာပူနုိင္ငံကေနတင္သြင္းေနရတယ္လုိ႔ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးသန္႔စင္ကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ နွစ္စဥ္စက္သုံးဆီဂါလံနွစ္သန္းနီးပါးကုိ ထုတ္လုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး လုံေလာက္မႈ မရွိတဲ႔အျပင္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းေတြျမင့္တက္ေနမႈကုိလည္းထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ရာအတြက္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကုိ ျမင့္တင္နုိင္ဖုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ျပည္တြင္းမွာစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း ေတြျမင့္တက္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံကသုံးစြဲေနတဲ႔စက္သုံးဆီအမ်ားစုဟာ စင္ကာပူနုိင္ငံက တင္သြင္း ေနရတာေၾကာင့္စင္ကာပူနုိင္ငံရဲ႕ေစ်းႏႈန္းအျပင္ ျပည္တြင္းနုိင္ငံျခား ေငြလွဲလွယ္ႏႈန္းေတြ အေပၚ မူတည္ျပီး အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚေနတာလုိ႔ ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္း ၾကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္႔စင္ကေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းကြက္ကို ထိန္းညွိဖို႔ရာအတြက္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ျပည္တြင္းမွာလာ ေရာက္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံၾကဖုိ႔ ျပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၇ ဧျပီလထဲက ခြင့္ျပဳခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိလာေရာက္လုပ္ ကိုင္ၾကျခင္းမရွိေသးပဲ ေလ့လာေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔အေၾကာင္းျပန္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News