သာမန္ထက္ အ၀လြန္တဲ့သူေတြအတြက္ ေနထိုင္စားေသာက္ရမယ့္အေလ့အက်င္ေတြနဲ႔ လူမႈေရးရာဆိုင္ရာအေၾကာင္း ေတြကို ေ၀မွ်ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Myanmar Plus Size Community  ကို ေအာက္တိုဘာလ (10)ရက္က Orchid Hotal မွာ မိတ္ဆက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ Plus Size ေတြအတြက္ အလွအပ၊ က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရး၊ အေတြးအေခၚအယူအဆအျပင္  လူမႈေရး ဆိုင္ရာေတြအေၾကာင္းအရာေတြကို ေ၀မ်ွေပးျခင္းနဲဲ႔ Plus Sizeေတြအတြက္ အားေပးနွစ္သိမ္႔ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ Plus Size အမ်ားစုက အိမ္ထဲမွာအေနမ်ားတာေၾကာင္႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိေတြ႕မႈမရွိျခင္း၊ ဗဟုသုတ အား နည္းျခင္း၊  အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္ရာမွာလည္း over size ေတြ၀တ္ဆင္ရတဲ့အတြက္ အဆင္မေျပမႈေတြရိွျခင္း၊ အစရိွတဲ့စိတ္အားငယ္မႈေတြမ်ားစြာရိွတယ္လို႔ Myanmar Plus Size Communityက တာ၀န္ရိွသူကေျပာပါတယ္။

Plus Size ေတြအတြက္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ ရမလဲဆိုတာကို ေ၀မွ်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။Myanmar Plus Size Community လူမႈအဖဲြ႔အစည္းကို  (2018) ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္ျပီး Plus Size ေတြအတြက္ Public Area မွာ ေယာဂ ကစားနည္း ၊ Gym ကစားနည္း  ၊ Talk Show ေျပာျခင္းေတြအျပင္ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအစရွိတဲ က႑ေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးသြား မွာျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News