တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ တပည့္ရဟန္း၊ သီလရွင္နွင့္ လူပုဂိၢဳလ္ေတြက ဗုဒၶဂယာဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱဉာဏိႏၵထံပိဋကတ္သံုးပံုလွဴဒါန္းျခင္းနဲ႔ ၀ါကၽြတ္ခ်ိန္စုေပါင္းကန္ေတာ့ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံဗုဒၶဂယာ ေက်ာင္းတိုက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂယာျမန္မာေက်ာင္းမွာ(၅၆)ႏွစ္ၾကာသာသနာျပဳေနတဲ့ ဗုဒၶဂယာဆရာေတာ္ကို  တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ မိုင္တစ္ေသာင္းလမ္းေလွ်ာက္ဘုရားဖူးအဖြဲ႕မွ တပည့္ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက တရုတ္ဘာသာ ပိဋကတ္သံုးပံုကို လာေရာက္လွဴဒါန္းတာပါ။ ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ လွဴဒါန္းရရွိခဲ့တဲ့ပိဋကတ္သံုးပံုဟာ တရုတ္ဘာသာနဲ႔ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြအတြက္အသံုး၀င္ႏိုင္ တဲ့ေနရာမွာ ျပန္လည္လွဴဒါန္းသြားမယ္လို႔  မိန္႔ၾကားပါတယ္။

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက မိုင္တစ္ေသာင္းလမ္းေလွ်ာက္ဘုရားဖူးအဖြဲ႕မွာ ရဟန္း၊ သီလရွင္ (၉၇)ပါး၊ ေယာဂီ (၂၉)ေယာက္ ပါ၀င္ျပီး အခုလို တရုတ္ဘာသာ ပိဋကတ္သံုးပံုကိုလာေရာက္လွဴဒါန္းတာဟာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ျပန္႔ပြားေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္္လို႔ သိရပါတယ္။

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ မိုင္တစ္ေသာင္းလမ္းေလွ်ာက္ဘုရားဖူးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ တရုတ္ဘာသာပိဋကတ္သံုးပံုကိုလွဴဒါန္းတာ ဒုတိယအႀကိမ္လွဴဒါန္းတာျဖစ္ၿပီး ပထမလွဴဒါန္းမႈကေတာ့ ကေမာၻးဒီးယားႏိုင္ငံမွာ လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News