လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ လက္ရွိတစ္နုိင္ငံလုံးရဲ႕ ၄၁ ရာခုိင္နႈန္းေက်ာ္အထိ သုံးစြဲနုိင္ေနျပီလုိ႔ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန က ေအာက္တုိဘာလ၁၁ရက္က လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆ခုနွစ္တုန္းက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ တစ္နုိင္ငံလုံးရဲ႕ ၃၆ရာခုိင္ႏႈန္းသာ သုံးစြဲနုိင္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈စက္တင္ဘာလမွာေတာ့   တစ္နုိင္ငံလုံးရဲ႕ ၄၁ဒသမ၈ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သုံးစြဲနုိင္ျပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဝန္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနွစ္မွာေတာ့ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားကို တစ္ႏိုင္ငံလုးံရဲ႕ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္လုိ႕ လွ်ပ္စစ္နွင္႕စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစုိးျမင္႕က ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာ လွ်ပ္စစ္နွင္႕စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနက (၃၃၅၈)မဂၢါ၀ပ္ကုိ ထုတ္လုပ္ႏို္င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကုိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးရုံ(၂၈)ရုံက(၂၄၀၀)မီဂၢါ၀ပ္ေက်ာ္နဲ႔ က်န္တာေတြကိုေတာ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးဓာတ္အားေပးစက္ရုံေတြနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံတုိ႔ကေန ထုတ္လုပ္ရရွိ ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား(၃၀၀၀)မဂၢါ၀ပ္ ေက်ာ္သာထုတ္လုပ္နုိင္ေပမဲ႔ လာမည္႔ သုံးနွစ္အတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္(၃၀၀၀)မဂၢါ၀ပ္တုိးတက္ထုတ္နုိင္မယ့္  ဦးစားေပး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ခ်မွတ္နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ သတ္မွတ္ထား တဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြရရွိေရးအတြက္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးဓာတ္ အားေပးရုံေတြအပါအ၀င္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံေတြကေန ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

-

Related News