အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ၾကားျဖစ္ပြားေနတဲ့ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ ကမာၻႏိုင္ငံေတြပိုဆင္းရဲလာႏုိင္ၿပီး ပိုအႏၱရာယ္႐ွိလာႏုိင္ တယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဆိုင္ရာရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(IMF)ကသတိေပးပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္က အင္ဒိုနီး႐ွားႏုိင္ငံ၊ ဘာလီကၽြန္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္တဲ့အခမ္းအနားမွာ IMFသုေတသန ဌာနရဲ႕ညႊန္ၾကားေရးမွဴး“ေမာ္ရီ ေအာ့ဖ္စ္ဖဲ့လ္တ္”ကေျပာခဲ့တာပါ။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္နဲ႔ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္တို႔မွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္တယ္လို႔ IMFကခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ စီးပြားေရးနာလန္ျပန္ထူႏုိင္ဖို႔ ထိခိုက္ခဲ့တယ္ လို႔လည္း IMFဘက္ကေျပာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ကုန္သြယ္ေရးအတားအဆီးေတြက အိမ္သံုးပစၥည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ နဲ႔ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်႐ွိတယ္လို႔ ေမာရီကေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလတုန္းကလည္း အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔က တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္အျပန္အလွန္အခြန္တိုးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News