ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ နယ္သာလန္သံရံုးက ေထာက္ပံံ့ေပးထားတဲ့ ရန္ပံုေငြေတြကို အသံုးခ်ၿပီး မနွစ္ကနဲ႕ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ကမ္ပိန္း(၄၅)ခုျပဳလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ေတြ႕ဆံုမႈကလည္း ကမ္ပိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကို တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢက လာမယ့္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ ၾကားနာဖြယ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းေတြ ျပင္ဆင္ဖို႔ အတြက္ အခုလို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းဖြဲ႕စည္းဖို႕ရွိေနၿပီး တစ္ဖက္မွွာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္နဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္အဆင့္ အသင္းေတြလည္းဖြဲ႕စည္းဖို႕လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီလိုကမ္ပိန္းေတြျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံသားမသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္သလို တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းကို ဖြဲ႕စည္းမွသာလွ်င္ မသန္စြမ္းသူနိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမွသိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းဖြဲ႕စည္းဖို႕အတြက္ နည္းပညာ၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ့္ မသန္စြမ္းသူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား၊ အခ်ိန္နဲ႕ ရန္ပံုေငြတို႕လိုအပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News