ရန္ကုန္ျမစ္၀မွ ပင္လယ္ဘက္ ေရမိုင္(၂၀)အကြာမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေရေၾကာင္းျပ အေဆာက္အအံု(Fixed Pilot Station) စီမံကိန္းက လက္ရိွမွာေတာ့ (၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ျပီးစီးေနျပီ ျဖစ္တယ္လို ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္က ကမ္းနားလမ္းရိွ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ျမစ္၀မွ ပင္လယ္ဘက္သို႔ ေရမိုင္(၂၀)ခန္႔အကြာမွာ (၃)ထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ ေရေၾကာင္းျပ အေဆာက္အအံုကို (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာႏွစ္က စျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့ (၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျပီးစီေနျပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာျပီးစီးမွာျဖစ္တယ္လို႔ိသိရပါတယ္။ (၃)ထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ ေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အအံု(Fixed Pilot Station) စီမံကိန္းမွာ အလ်ား (၃၃.၂) မီတာ၊ အနံ (၃၀.၄) မီတာ အရြယ္ရွိတဲ့ သံကူကြန္ကရက္ (၃)ထပ္အေဆာက္အအံု(၁)လံုး၊ ေရယာဥ္အရြယ္အစား GRT 1500 အရြယ္ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မယ့္ ဆိပ္ခံတံတား(၁)စင္း၊နဲ႔ ေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အအံုမွာလိုအပ္တဲ့ မီးစက္၊ ေရသန္႔စင္စက္၊ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္၊ ေရေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ Radar နဲ႔ Pilot Boat (၃)စင္းတည္ေဆာက္ျခင္း စတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

ေရေၾကာင္ျပအေဆာက္အံုမေဆာက္လုပ္ခင္က  ရန္ကုန္ျမစ္၀မွာ ရာသီဥတုဆိုးရြာခ်ိန္မွာ ေရေၾကာင္းျပယာဥ္ေတြဟာ ေဘးကင္လံုျခံဳတဲ့ေနရာကိုေျပာင္းေရႊရျခင္း၊ေရယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ၾကီးျမင့္လာျခင္း၊လိႈင္းေလတို႔ေၾကာင့္ေရယာဥ္လႈပ္ရွားမႈရိွျခင္း၊လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒီ(၃)ထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ ေရေၾကာင္းျပ အေဆာက္အအံုကို ေဆာက္လုပ္ရ တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီေရေၾကာင္းျပ အေဆာက္အအံုကို China Habour Engineering Co.,Ltd. ကတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေနတာ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၀.၉)သန္း အကုန္က်ခံေဆာက္လုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News