ကြမ္းယာႏွင့္ေဆးရြက္ၾကီး ထြက္ပစၥည္းေတြ သံုးစြဲေနတာေတြကို ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ အသိပညာေပးႏိႈးေဆာ္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာပဲ      ဒုတိယအၾကိမ္ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကေန သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကြမ္းယာနဲ႕ ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ပစၥည္းေတြသံုးစြဲတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တဲ့ ေရာဂါေတြေလ်ွာ့ခ်ေရးအတြက္ မီဒီယာကမ္ပိန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲ့ဒီ ကမ္ပိန္းမွာေတာ့ လူၾကည့္မ်ားတဲ့ ရုပ္သံလိုင္းေတြ၊ေရဒီယိုေတြ၊သတင္းစာေတြကေနတစ္ဆင့္ ေနာင္တမရေအာင္ ကြမ္းယာေရွာင္ဆိုတဲ့ တိုက္ရိုက္အသိပညာေပးတာေတြ ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ ထည့္သြင္းျပသသြားမွာပါ။ကြမ္းယာနဲ႕ ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ပစၥည္းေတြ သံုးစြဲခဲ့တာေၾကာင့္ ခံတြင္းကင္ဆာခံစားေနရတဲ့သူေတြပါဝင္ထားတဲ့ အဆိုပါ ရုပ္သံဗီဒီယိုကို ပညာေပးကာလအတြင္း ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္း ေနာင္တမရေအာင္ ကြမ္းယာေရွာင္ဆိုတဲ့ ကမ္ပိန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အဆိုပါ ရုပ္သံဗီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈမိတဲ့ သက္လတ္ပိုင္းေယာက်္ား ေျခာက္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ကြမ္းယာျဖတ္ဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္းကို  ကြင္းဆင္းေကာက္ခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News