ေအာင္တိုဘာ(၆)ရက္က UMFCCI မွာျပဳလုပ္တဲ့ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္  ဒုတိယသမၼတနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပုံမွန္ေတြဆုံပြဲမွာ ျပည္တြင္းကို  တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္းေတြ ၀င္ေရာက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးေတြ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ၀န္ႀကီးေတြကိုယ္တိုင္ အထူးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း(SME)ေတြအေနနဲ႔ ျပည္ပက တရားမ၀င္တင္သြင္းေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို မယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသးသလို ဒီတရားမ၀င္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ (SME)လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီတရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထိေရာက္တဲ့  တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အထူးအဖြဲ႔ေတြဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး   အဓိကလမ္းမႀကီးေတြကေန ကားေတြနဲ႕တင္သြင္းတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ စစ္ေဆးေရးစခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

နယ္စပ္ေတြက ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို တင္ျပၿပီး  နယ္စပ္ေဒသေတြရွိတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွိမ္္နင္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသလို  တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ ၀န္ႀကီးေတြကိုယ္တိုင္ အထူးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ တာ၀န္ယူႏွိမ္နင္းေနတယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းဟာ ဒုတိယသမၼတနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပုံမွန္ေတြ႔ဆုံပြဲ ေတြထဲကေန ပူးေပါင္းေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ရွိလာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ျပီး ဒီလုပ္ငန္းကေတာ့ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတက ေျပာပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတနဲ႔ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပုံမွန္ေတြဆုံပြဲကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာကတည္းက စတင္ျပဳလုပ္လာ ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုအၾကိမ္ကေတာ့   အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ေတြ႔ဆုံပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြကေန လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ တင္ျပမႈ အခ်က္ (၂၈၃)ခ်က္ထိရွိခဲ့ၿပီး  သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၅)ခုနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑တို႔ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News