နွစ္စဥ္ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ကို ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ေဆးႏွီးႏႊယ္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳမႈကို ေအာက္တိုဘာလ(၆)ရက္ က သူနာျပဳတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာေတာ့ က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ၾကိီးဌာန လက္ေအာက္ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေဆးႏွီးႏႊယ္တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ၾကားမႈေပးေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားမွာေတာ့ Poster Section၊ Forum နဲ႕ Student Debate စတာေတြကို ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ "ဆရာအရည္အေသြးသည္ သင္ရိုးထက္အေရးႀကီးသည္"ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စကားရည္ လုပြဲကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ အခမ္းအနားကိုေတာ့ က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ၾကိီးဌာနဦးစီးၿပီး  ျမန္မာနိုင္ငံေဆးပညာရွင္အဖဲြ႔၊ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးဆရာမ်ားအဖြဲ႕တို႕က ပူးေပါင္း က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားကို က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ၾကိီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကိီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာေန၀င္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အၿငိမ္းစားဆရာၾကီး၊ ဆရာမၾကိီးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ဧည့္သည့္ေတာ္မ်ားနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အသိီးသိီးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Related News