တာေမြျမိဳ႕နယ္က ၁.၄၈ ဧက က်ယ္ဝန္းတဲ့ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းပိုင္ေျမေနရာကို BOT  စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ  NSKRE Residence (Myanmar)နွင့္  ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္က ဆီဒိုးနားဟိုတယ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသားကုမၸဏီႏွစ္ခုနဲ႕ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုတို႕ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Nippon Steel Kowa Real Estate (NSKRE) Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္ကို စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနက ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းပိုင္ေျမေပၚမွာ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္နဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္အရ ဂ်ပန္ကုမၸဏီက ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းပိုင္ေျမေပၚမွာ BOT စနစ္နဲ႕ ၁၂ ထပ္အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို အာမခံ ပရီမီယံေၾကး ေဒၚလာတစ္သန္း ေပးသြင္းရမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းပိုင္ေျမကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ တာေမြေလးရပ္ကြက္၊ သာေရႊျပည္လမ္း၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၃၄(C)၊ ေျမကြက္အမွတ္ ၇၇(A) မွာတည္ရွိတဲ့ ၁.၄၈ ဧကက်ယ္ဝန္းတဲ့ ေျမကြက္ျဖစ္ျပီး ယခင္ကေတာ့ ဘဲႏွစ္ေကာင္ျမဴစြမ္စက္ရံုကို ငွားရမ္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းပိုင္ေျမေပၚမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီက အစိုးရပိုင္ေျမမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရဖို႕ BOT စနစ္အရ ပရီမီယံေၾကးေပးသြင္းတာအျပင္ ငွားရမ္းခအျဖစ္ ေျမကြက္ရဲ႕ တစ္စတုရန္းမီတာကို ၁၃ ေဒၚလာႏႈန္းနဲ႕ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းတစ္ေတာင္နီးပါး ေပးသြင္းရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေျမေနရာမွာ ၁၂ ထပ္ရွိတဲ့ Service Apartment ကို ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအမီ တည္ေဆာက္မယ္လို႕သိရျပီး ရံုးခန္းေတြ၊ မီနိမတ္ေတြ၊ ကားပါကင္ေတြနဲ႕ စားေသာက္ခန္းေတြအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအတြက္ လာေရာက္တဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားေတြပါ တည္းခုိႏိုင္မယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္မယ့္ အေဆာက္အဦအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွာျဖစ္ျပီး ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ၃၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ အရင္းေက်မယ္လို႕သိရပါတယ္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္ကို ငါးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္တာေတြ  ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔  သိရပါတယ္။ 

 

Related News