စင္ကာပူအေျခစိုက္ Shun  Zhou ကုမၸဏီဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံကိုစတင္၀င္ေရာက္တဲ႔အေနနဲ႕ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြအတြက္ လွဴဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ႔သလို အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ွေ၀တာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

စင္ကာပူရဲ႕ထိပ္တန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရွန္ဇို႔ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔က Pan Pacific hotel မွာ စြန္႔ဦးတီထြင္နဲ႕ SME လုပ္ငန္းလုပ္ကို္င္သူေတြကိုဖိတ္ေခၚျပီး ၄င္းတို႕ရဲ႕ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္အေတြ႔အၾကံဳေတြကိုမ်ွေ၀ခဲ႔ပါတယ္။

သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးနဲ႕ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ႕ စက္ပစၥည္းေထာက္ပံံံ႔ေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္တဲ႕ ဒီကုမၸဏီအေနနဲ႕ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျပီးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈမရွိေသးပဲ ပရဟိတနဲ႔အေတြ႔အၾကံဳမွ်ေ၀တာေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။


ဒီအခမ္းအနားမွာေတာ႔ ကုမၸဏီရဲ႕လည္ပတ္ပံုေတြ၊ထုတ္ကုန္ေတြအေၾကာင္းရွင္းလင္းခဲ႔ပါတယ္။Shun  Zhou  ကုမၸဏီတာ၀န္ရွ္ိသူေတြအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ေလ႔လာတာ သံုးလ၀န္းက်င္ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြအတြက္ ၀ွီးခ်ဲလ္နဲ႕တုတ္ေကာက္လွဴတာေတြ၊ ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ ေထာက္ပံံ႔ေပးတာေတြျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

 

 

 

 

Related News