ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ (၃၉)လမ္းေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအလွဆင္ဖို႔အတြက္  တိုးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ (၃၉)လမ္းေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ကို  (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၇)ရက္ ကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး လက္ရိွမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၉)လမ္းေနာက္ ေဖးလမ္းၾကား တစ္၀က္ကို  အမ်ားျပည္သူေတြ အနားယူလို႕ ရေအာင္ အလွဆင္ဖြင့္လွစ္ထား တာျဖစ္ျပီး အခုတိုးခ်ဲ႕ေနတဲ့ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအပုိင္းမွာ အသက္ရြယ္ၾကီးတဲ့ ျပည္သူေတြ အားကစားလုပ္နိုင္တဲ့ အားကစားပစၥည္းေတြနဲ ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ကေလးေတြ ေဆာ့ကစားနိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြအျပင္ အနားယူအပန္းေျဖ ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထား တယ္လို႕ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေျပာပါတယ္။

အရင္က (၃၉)လမ္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားက အမိႈက္ေတြနဲ႔ျပည့္လွ်ံေနျပီး ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္က တာ၀န္ရိွသူေတြက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကုိ အမ်ားျပည္သူအနားယူႏုိင္တဲ့ ဥယ်ာဥ္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အတြက္ အရင္ကထက္အဆင္ေျပလာတယ္လို႕သိရပါတယ္။(၃၉)လမ္းေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ တိုးခ်ဲ႕မယ့္အပိုင္းကို လက္ရိွမွာ ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းနဲ႕ အမိႈက္ေတြသိမ္းဆည္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News