အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)မွ ေထာက္ၾကန္႔ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ေထာက္ၾကန္႔ ရတနာ့ေစ်းကို ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေထာက္ၾကန္႔ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ေထာက္ၾကန္႔ ရတနာေစ်းအတြင္းမွာေတာ့ ေစ်းဆိုင္ခန္းေပါင္း (၄၉၂)ခန္းနဲ ့ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းခန္း (၇၂၄)ခန္္း စုစုေပါင္း(၁၂၁၅)ခန္း ေရာင္းခ်လွ်က္ ရိွပါတယ္။

အရင္ကေထာက္ၾကန္႔ ရတနာ့ေစ်းကို အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)က လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမရိွပဲ အခု ပထမအၾကိမ္အျဖစ္လာေရာက္စစ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။FDA က ေစ်းထဲကိုေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာမွာ စားသံုးရန္မသင့္တဲ့အစားအေသာက္၊တားျမစ္ေဆး၀ါးေတြနဲ ့FDA က တားျမစ္ထားတဲ့ အလွကုန္ပစၥည္းေတြကို အဓိကစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။အခုလို FDA က ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးေပးတဲ့အတြက္ ေထာက္ၾကန္႔ ေစ်းအတြင္းမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေစ်းသည္ေတြနဲ႔ လာေရာက္၀ယ္ယူၾကတဲ့ စားသံုးသူေတြအတြက္ ပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေစ်းသည္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ေထာက္ၾကန္႔ ရတနာ့ေစ်းကို အပတ္စဥ္ ေစ်းတာ၀န္ခံနဲ ့ေစ်းတာ၀န္ရိွသူေတြက FDA က တားျမစ္ထားတဲ႔ အစားအေသာက္ေတြမေရာင္းခ်ရန္နဲ ခြင့္မျပဳတဲ့ဆိုးေဆးေတြ အသံုးမျပဳရန္၊ တားျမစ္ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္ေတြ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္နဲ ့ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးတာေတြကိုုလုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႕လည္းေစ်းတာ၀န္ခံက ေျပာပါတယ္။

ေစ်းအတြင္းမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ စိမ္းစားငပိ၊ ဆီ၊ လက္ဖက္၊မုန္႕ဖတ္ စတာေတြနဲ ့တားျမစ္ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္ေတြကို FDA က အဓိကစစ္ေဆးခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေရႊ႔လ်ားယဥ္နဲ ့တစ္ခါတည္းစစ္ေဆးျပီး ရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။စစ္ေဆးလို႕ စားသံုးရန္မသင့္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ေတြ႔ရိွခဲ့ရင္ ေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းသည္ေတြကိုခံ၀န္ကတိထိုးခိုင္းမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA) အေနနဲ႕ေနာက္ပို္င္းမွာလည္း ျမိဳ႔နယ္တိုင္းက ေစ်းေတြကို ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသြားဖို႕ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News