ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွကုမၸဏီအမ်ားအျပားပါ၀င္တဲ့ Korea - Expo 2108 ကုန္စည္ျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမမွာ ေမလ(၂၄)ရက္မွ (၂၇)ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕World Federation of Overseas Korean Traders Associations မွဦးစီးက်င္းပတဲ့ Korea - Expo 2108 ကုန္စည္ျပပြဲကုိ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သယံဇာတေပါမ်ားၾကြယ္၀တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ရံုသာမက လက္ရွိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြရရွိလာျပီးေနာက္မွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္အထက္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ တိုးတက္လာတဲ့ေစ်းကြက္ျပီးတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာတာေၾကာင့္ စီးပြားကူးသန္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔  အခုလိုရည္ရြယ္က်င္းပေနတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီျပပြဲမွာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ကုမၸဏီ(၅၀)ေက်ာ္နဲ႔  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ(၅၀)ေက်ာ္တို႕မွ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ အစားအေသာက္မ်ားကို တိုက္ရိုက္လာေရာက္ ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Korea - Expo 2108 ကုန္စည္ျပပြဲမွာ ဆိုင္ခန္းေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္မွ လာေရာက္ ျပသ ေနတာျဖစ္ၿပီး၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕World Federation of Overseas Korean Traders Associations မွ အခုလို လာေရာက္ျပသေရာင္းခ်တာကေတာ့ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News