ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသမီးဓာတ္ပံုဆရာအဖြဲ႔ “သူမ”  (Thuma Collective) မွ Us & Beyond" အမည္ရိွ အမ်ိဳးသမီးဓာတ္ပုံျပပြဲကို ေမလ(၁၉)ရက္ကကေန ဇြန္လ(၂)ရက္ထိ (၄၄)လမ္းမွာ ရိွတဲ့ ျမန္မာဒိဌျပခန္းမွာ ျပသေနပါတယ္။ Us & Beyond" ဓာတ္ပံုျပပြဲမွာ အမ်ိဳးသမီးဓာတ္ပုံဆရာေတြရဲ႔ လက္ရာေတြကို သီးသန္႔ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးကအမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္တဲ့တြက္ သူတို႔ရဲ႕ လက္ရာေတြကလည္း မတူညီတဲ့ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစုံကေန ဓာတ္ပံုဇာတ္လမ္းေတြကို ျမင္ေတြ႔ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သူမအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးဓာတ္ပံုဆရာ ၇ ဦးက စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္္။ ဓာတ္ပံုဇာတ္လမ္းမ်ား႐ိုက္ကူးသည့္ အေလ့အက်င့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ လူမႈ၀န္းက်င္႐ွိ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အျမင္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ႏိုင္ရန္နဲ႔ ဓာတ္ပံုပညာကို စိတ္၀င္စားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓာတ္ပံုကို ဘာသာစကားတခုအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ဆက္႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစရန္ အားေပးလိုျခင္းစသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ဓာတ္ပံုအဖြဲ႔သူမကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Related News