ပထမဥိီးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေမတၱာရင္ခြင္ပုဂၢလိက မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆင္းဂုဏ္ျပဳ လက္မွတ္ေပးအပ္ပဲြ ဘက္စံုထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲနွင့္ ပေဒသာကပြဲကို ေမလ(၁၂)ရက္က ေရႊေပါက္ကံျမိဳ႕နယ္ရိွ ေမတ္ၱာရင္ခြင္ပုဂၢလိက မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ 
 
ဒီဆုေပးပဲြအခမ္းအနားမွာ ေမတၱာရင္ခြင္ပုဂၢလိက မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားကို ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျပီး အားကစားျပိဳင္ပြဲမွ ဆုရရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၄)ဦးကို 
ေရႊတံဆိပ္ဆု၊ ေငြတံဆိပ္ဆု၊ ေၾကးတံဆိပ္ဆုမ်ားကို အသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ခဲ႔ပါတယ္။
 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားမွ   ေတးသီခ်င္းမ်ားနဲ႔ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ဆုရရိွတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္တာအပါအ၀င္ ေက်ာင္းဆင္းဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ပြဲ၊ ဘက္စံုထူးခၽြန္ဆုေပးပဲြႏွင့္ ပေဒသာကပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
 
 

Related News