စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား မူလေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ သံုးႀကိမ္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူ(၅၂၈)ဦးထံ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက(၄၉၃၂)ဧက
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ကာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိ္မ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေမလ ၁၆ ရက္က ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား မူလေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားပါတယ္။ 
 
ဒုတိယသမၼတက ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္တာေတြ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေျမေနရာခ် ထားေပးခဲ့ရၿပီး၊ တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔အတြက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား ပါ၀င္သြားသည့္ အတြက္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 
 
ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားကို ကုစားႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ လာသည့္ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားကို မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မူ၀ါဒမ်ား၊ စိစစ္ရန္ အခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ကာ စိစစ္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေနတယ္လို႔လည္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာပါတယ္။ 
 
ဒီေနာက္မွာ အခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ျမင့္တို႔က ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ကန္႔ဘလူ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဧက ၃၅၀ နီးပါး၊ မံုရြာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္း ဧက တစ္ေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္၊ ကသာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဧကတစ္ေထာင့္ခုႏွစ္ရာနီးပါး ႏွင့္ ေရႊဘိုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဧကတစ္ေထာင့္ကိုးရာေက်ာ္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
အခုလႊဲေျပာင္းမႈေတြအျပင္  ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ မရွိသည့္ ကန္႔ဘလူခ႐ိုင္၊ မုံ႐ြာခ႐ိုင္၊ ကသာခ႐ိုင္ႏွင့္ ေ႐ႊဘိုခ႐ိုင္တို႔ရွိ  ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စုစုေပါင္းဧက 
ငါးေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News