ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကို လက္ရွိအေကာင္အေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္လို႔ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီက
စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ အႀကံျပဳသုံးသပ္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိဖို႕ ေမလ(၁၅)ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၂၇) ရက္ေျမာက္အစည္းအေ၀းမွာ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ခုေဆြးေႏြးေနတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းဟာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၈ ကေန ၂၀၂၁အထိ(၄)ႏွစ္တာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီအျပင္ ကိုယ္စားလွယ္(၇)ဦးက အသီးသီးေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကတာပါ။
 
ေကာ္မတီက အဓိကတင္ျပတာကေတာ့  ဒီစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႕ လယ္ယာေျမ၀ယ္ယူလို႕မရေသးတာေတြ၊ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိေပမယ့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ပုံစံ (၇)ရရွိၿပီး အျခားနည္းလမ္းသုံးစြဲခြင့္ မရရွိေသးတာေတြေၾကာင့္ ေကာ္မတီက ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနနဲ႔ ပထမအဆင့္လယ္ယာေျမေတြ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိေအာင္ ခြင့္ျပဳခြင့္ေပးသင့္ၿပီး ေနာက္မွဥပေဒနဲ႔ အညီ စက္မႈစီးပြားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေျမဂရမ္ေတြ လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
ဒါ့ျပင္ ဒီစီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္  လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖို႔၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္မြန္ဖို႔နဲ႔ အျခားလိုအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဒီလို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာ စီမံကိန္းေတြ စတင္အေကာင္အထည္ဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕ေကာ္မတီက သုံးသပ္တင္ျပပါတယ္။ 
 
ဒါေတြအဆင္သင့္ ျဖစ္မွာသာ ဒီစီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လည္တင္ျပသင့္ၿပီး လက္ရွိမွတ္တမ္းအျဖစ္ထာရွိဖို႕ ေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၇)ဦးအနက္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားဖို႔နဲ႔ လက္ရွိမွာ အဆင့္သင့္ မျဖစ္ေသးလို႔ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ဖို႕ မသင့္ေသးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳတာေတြ မ်ားၿပီး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။
 
ေဆြးေႏြးဖို႕ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေနာက္ရက္ေတြမွာ က်င္းပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို မတ္(၃၀)ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို ရွင္းလင္းတင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႕ 
ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေမလ(၄)ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အမည္စာရင္းေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ေမလ(၁၅)ရက္မွာ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။ 
 
 
 
 

Related News