အျမန္လမ္းမိုင္တုိင္ (၉)မိုင္ (၆)ဖာလံုအနီး ငါးဆူေတာင္ရြာမွာရွိတဲ့ Morning Glory ကေလးငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ေဂဟာမွာ ေနထုိင္တဲ့ကေလးငယ္ေတြကို ေရႊေလာင္းေလွပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းက စာေရးကိရိယာ၊ မုန္႔၊ အ၀တ္အစား၊ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ စားေရး၊ေသာက္ေရးတစ္ေန႔တာအတြက္ ေမလ(၁၃)ရက္က သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ေရႊေလာင္းေလွ ပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းအသင္း၀င္ တစ္ဦးကို ေန႔စဥ္ (၁၀၀)က်ပ္စီစုစည္ျပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး၊ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဘိုးဘြားမ်ားကူညီေထာက္ပံ့ေရးစတဲ့ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ လုိက္လံလွဴဒါန္းေနတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကေလးငယ္မ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးေဂဟာကို (၂၀၀၆)ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး မိဘမဲ့ကေလးငယ္ေတြ၊ အေျခအေနအမ်ိဳးအမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းမေနႏိုင္တဲ့ ကေလးငယ္ေလးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနတာပါ။ ေက်ာင္းမွာ ကေလးငယ္လက္ရွိ(၃၁)ဦးရွိျပီး ေက်ာင္းသံုးပစ္ၥည္းေတြ အတြက္ လိုအပ္ေနသလို  ေဂဟာရွိကေလးငယ္ေတြဟာ ပညာသင္ၾကားဖို႔ စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ အလွမ္းေ၀းတာေၾကာင့္  သြားလာေရးအတြက္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊေလာင္းေလွပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းကို (၂၀၁၁)ေမလကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏို္င္ငံေနရာ (၈၀)ေက်ာ္မွာ လွဴဒါန္းျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ပရဟိတလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေအာင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနတို႔ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News