ျမန္မာယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ  ျမန္မာနုိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ား ညီလာခံကို ေမလ(၁၂)ရက္ကေန ေမလ(၁၃)ရက္အထိ (၂)ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ကုန္တင္ယာဥ္ျဖင့္ ကုန္ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံုးဆုိင္ရာေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈျပပြဲကို ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေခါင္ Institute  မွာသင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္းမွ (၁၀)ဦးက ဦးစီးက်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီပြဲမွာ လက္ရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊အခက္အခဲမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားမွာျဖစ္ျပီး ရရွိလာတဲ့ေဆြးေႏြးခ်က္ အခက္အခဲ၊ျပသနာေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ မိ႐ိုးဖလာပံုစံလုပ္ငန္းေတြကို ႏုိင္ငံတကာပံုစံလုပ္ငန္းမ်ားအသြင္ကို ကူးေျပာင္းၿပီး နုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေစဖို႔၊ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းမ်ားတိုးတက္လာေစဖို႔နဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးေတြရရွိလာေစဖို႔၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳမႈအားနည္းေနတဲ့ အာမခံစနစ္နဲ႔ ဘဏ္စနစ္ေတြကို အသံုးျပဳလာႏိုင္ေစဖို႔ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
မၾကာမီမွာ မလႊဲမေသြရင္ဆုိင္ လာရမယ့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ေဆာင္နုိင္ဖို႔ကိုလည္းေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏို္င္ငံဟာ ႏုိ္င္ငံတကာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အဖက္ဖက္မွ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္ၾကာေနခဲ့ျပီး ဒီျပပြဲကတစ္ဆင့္ လက္ရွိရင္ဆုိင္ ေနရတဲ့ အတားအဆီး၊အခက္အခဲ၊ျပသနာ၊နည္းဥပေဒေတြကို စုေပါင္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
အခုလိုပြဲမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ ရန္ကုန္မွာအျပင္ မႏၱေလး၊ေတာင္ၾကီး၊ျမ၀တီၿမိဳ႕နဲ႔ အျခားျမိဳ႕မ်ားမွာ လည္း (၂)ႏွစ္အတြင္းဆက္လက္က်င္းပသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ား ညီလာခံကို က်င္းပရတာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားကို ႏုိင္ငံတာမွာက်င့္သံုးေနတဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုသိရွိေစဖို႔၊ဘဏ္လုပ္ငန္း၊အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္၊ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မိေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News