လူထုမိတ္ေဆြအက်ိဳးျပဳယာဥ္လိုင္းမYBS(၉၃)ယာဥ္လိုင္းဟာ ဒညင္းကုန္းလက္ကားေစ်း သစ္ႀကီးကေန ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအထိ မတ္လ(၉)ရက္က စတင္ေျပးဆြဲေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။လူထုမိတ္ေဆြ အက်ိဳးျပဳယာဥ္လိုင္းမွYBS(၉၃)ယာဥ္လုိင္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္(၂၀၁၇)ေမာ္ဒယ္ Foton ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ကနဦးမွာ ယာဥ္အစီးေရ(၅၀)နဲ႔ စတင္ေျပးဆြဲေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပးဆြဲတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအေနနဲ႔ ဒညင္းကုန္းလက္ကား ေစ်းသစ္ႀကီးကေန  ခေရပင္လမ္းခြဲ၊ အမွတ္(၃)လမ္းဆုံ၊ ေျမာက္ဥကၠလာအ၀ိုင္း၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ သု၀ဏၰလမ္းဆုံ၊ ABC ၊ ပုစြန္ေတာင္ေစ်း၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပန္းဆိုးတန္းနဲ႔ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအထိ ေျပးဆြဲေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းသစ္ႀကီးကေန ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအထိ ေျပးဆြဲတဲ့လမ္းေၾကာင္းမွာ မွတ္တိုင္ေပါင္း (၅၃)ခုရွိျပီး ဂိတ္အစျဖစ္တဲ့ ဒညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းသစ္ၾကီးကေန (၅)မိနစ္ တစ္စီး ထြက္ခြာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုေျပးဆြဲတYBS(၉၃)ယာဥ္လိုင္းက ယခင္ကYBSေျပးဆြဲျခင္းမရွိတဲ့ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း တေလွ်ာက္ေျပးဆြဲတာျဖစ္ၿပီး ယာဥ္စီးခအေနနဲ႔ ဂိတ္အစ ဂိတ္အဆုံး က်ုပ္(၃၀၀)က်ပ္ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရိွ လူထုမိတ္ေဆြအက်ိဳးျပဳယာဥ္လိုင္းမွာYBS(၇၈)နဲ႔ (၉၃)လိုင္းဆိုျပီး ယာဥ္လိုင္း(၂)လိုင္း ေျပးဆြဲေနျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ တျခားလမ္းေၾကာင္းေတြအတြက္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေျပးဆြဲေပးသြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီယာဥ္လိုင္းေတြမွာ သံဃာေတာ္နဲ႔ သီလရွင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူ၊ မသန္စြမ္းသူ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ မူလတန္း၊အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အခမဲ႔စီးနင္းႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News