ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိက္ေဒးအပ္ေစတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ စိန္ဖူးေတာ္၊ ထီးေတာ္ႏွင့္ ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔ကို ေစတီေတာ္ႀကီးပရ၀န္အတြင္းက နန္းဦးတန္ေဆာင္းမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က 
ပင႔္ေဆာင္ပူေဇာ္ပါတယ္။ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိက္ေဒးအပ္ေစတီေတာ္ၾကီးဟာ ၂၀၀၁ ခုနွစ္က ဘက္စုံျပန္လည္မြမ္းမံျပီး ေနာက္ပိုင္း ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈေတြ လိုအပ္လာျပီး ေစတီေတာ္ၾကီး ကိုယ္လုံးေတာ္ ကို 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ နဲ႔စိန္ဖူးေတာ္ ၊ ထီးေတာ္ နွင့္ ငွက္ျမတ္နားေတာ္ တို႔ မွာလည္း ရည္ရွည္ ခုိင္ခန္႔ ဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး အသစ္ျပန္လည္ ကပ္လွဴေတာ႔ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ စိန္ဖူးေတာ္ ၊ ထီးေတာ္ နွင့္ ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔ကို နန္းဦးတန္ေဆာင္းသို႔ ပင္႔ေဆာင္ျပီး ရဟန္းရွင္လူေတြဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ဖို႔ အပူေဇာ္ခံထားရွိပါတယ္။ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိက္ေဒးအပ္ေစတီေတာ္ရဲ႕ ထီးေတာ္အသစ္ကိုေတာ့ လာမယ့္ ကဆုန္လျပည့္ မွာ တင္လွဴပူေဇာ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္တင္လွဴမည့္ စိန္ဖူးေတာ္၊ ထီးေတာ္ႏွင့္ ငွက္ျမတ္နားေတာ္ တို႔ကိုေရႊပိႆခ်ိန္ (၄၀) ကိုအသုးံျပဳျပီး တင္လွဴပူေဇာ္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါအျပင္မူလထီးေတာ္ အဟာင္းမွာပါရွိျပီးသား ရတနာပစၥည္းေတြကို စနစ္တက် ျပန္လည္ အသုးံျပဳသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အသစ္တင္လွဴမည့္ ထီးေတာ္ဟာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ၾကီးက ထီးေတာ္ပုံစံ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ဗိုလ္တေထာင္ေစတီေတာ္ၾကီးကို လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ေလာက္က တည္ထားခဲ့ျပီး ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္းမွာေတာ့ ဗုံးဒဏ္သင့္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ခုနွစ္မွာ ျပန္လည္တည္ထားခဲ့ျပီး ဘက္စုံမြမ္းမံ မႈေတြကို ၂၀၀၁ ခုနွစ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထီးေတာ္ၾကီးကိုေတာ့ ေနာက္ဆုးံ ၂၀၀၆ ခုနွစ္မွာ တင္လွဴ ပူေဇာ္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား ဘုရားဖူး အမ်ားဆုးံ 
လာေရာက္ဖူးေမ်ွာ္တဲ့ ဘုရားသုံးဆူမွာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
 
 
 

Related News