ျပည္တြင္းမွာ အဓိကေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ငါးျမစ္ခ်င္းက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံေတြကို တင္ပို႕ေနရတာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကတည္းက ျပည္ပမွ ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းလာတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ငါးျမစ္ခ်င္းတစ္ပိႆာေစ်း က်ဆင္းသြားျပီး ေစ်းကြက္ပ်က္ေနတယ္လို႕ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ငါးျမစ္ခ်င္းကို ျပည္ပကေန မွာယူမႈ က်ဆင္းလာတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ငါးျမစ္ခ်င္း တစ္ပိႆာေစ်း သံုးေထာင္ေက်ာ္ကေန ၂၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ေလ်ာ့က်သြားျပီး  ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အရံႈးေပၚေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရတဲ့ လုပ္သားေတြအမ်ားဆံုးေနထုိင္တဲ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြက ငါးျမစ္ခ်င္းကို အဓိကမွာယူ စားသံုးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ျပည္တြင္း ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွာ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငါးတန္နဲ႕ ငါးၾကင္းတို႕ကို ေမြးျမဴေနၾကေပမယ့္ ငါးျမစ္ခ်င္းက ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကို အမ်ားဆံုးတင္ပို႕ ေနရတဲ့ ေရထြက္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိရိုးဖလာအတိုင္း ေရရွည္ေမြးျမဴရတဲ့ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငါးဒန္တို႕ကို ေမြးျမဴေန ေပမယ့္ ကမာၻ႕ငါးေစ်းကြက္မွာ အဆိုပါငါးေတြကို စားသံုးမႈ က်ဆင္းေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာတာေၾကာင့္ ငါးအမ်ိဳးအစားေတြ ေျပာင္းလဲေမြးျမဴဖို႕နဲ႕ ကန္စနစ္ေတြ အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ရက္က ေရလုပ္ငန္းရွင္ေတြ စုေပါင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ငါးျမစ္ခ်င္းကို ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႕ ႏွစ္ႏွစ္ကေန သံုးႏွစ္အထိ ေရရွည္ေမြးျမဴရျပီး တန္ဖိုးနည္းငါးျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္ပတင္ပို႕ေပမယ့္ ၀င္ေငြရရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္း တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News