ယာဥ္မ်ားကိုစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ စက္ပစၥည္းကိရိယာေတြနဲ႕ စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႕အတြက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(Jica) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႕ပူးေပါင္းျပီး ျမင္သာ(ကညန)႐ံုးမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၀)ရက္က လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။အခုုတပ္ဆင္ေပးတဲ့ စက္ပစၥည္းကိရိယာေတြဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ယာဥ္စစ္ေဆးတဲ့အခါ အသံုးျပဳေနတဲ့ပစၥည္းေတြျဖစ္ျပီး Jica ရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ (Asen)အန္းစန္း Motor Car ကုမၸဏီမွ လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီစနစ္တပ္ဆင္ေပးမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ အားလံုး ၾကံ႕ခိုင္မႈရွိေစျပီး အႏၱရာယ္ကင္းစြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ယာဥ္ၾကံ႕ခိုင္မႈအပိုင္းေတြကို မ်က္ျမင္နဲ႕သာစစ္ေဆး ခဲ့ရကာ ယခုအခါ  Jica  ရဲ႕အကူအညီနဲ႕ ယာဥ္စစ္ေဆးဖို႕အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္တာေတြနဲ႕ စက္ပစၥည္း ကိရိယာေတြတပ္ဆင္ျပီး ဆာေဗးအေနနဲ႕ ျမင္သာ(ကညန)မွာမွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ယာဥ္မ်ိဳးစံုကို စစ္ေဆးေပးသြားမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ဆာေဗးအစီအစဥ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြမွ အဆိုျပဳတင္သြင္းလိုက္တဲ့ Project ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္သရုပ္ျပျဖန္႕ျဖဴးတာျဖစ္ပါတယ္။
 
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈေတြထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ႏွစ္လဲယာဥ္ေတြကို မ်က္ျမင္နဲ႕စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ဖို႕နဲ႕ စက္ျဖင့္စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႕ လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယာဥ္မ်ိဳးစံုႀကံ႕ခိုင္ဖို႔အတြက္ စက္နဲ႕စစ္ေဆးမႈေတြကို ျပီးခဲ့တဲ့(၂၀၀၅)ခုႏွစ္ တည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အဲ့ဒီယာဥ္စစ္ေဆးတဲ့Testing (၁၈)ခုရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခုေရာက္ရွိေနတဲ့ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈ စက္ပစၥည္းေတြနဲ႕ ကားမ်ိဳးစံုကိုစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျပီး ယာဥ္ေတြရဲ႕ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြကို စစ္ေဆးျပီး ဘယ္လိုျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတာေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News