ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ ကိစၥေတြကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္ၾကည့္ျမင္တိုင္တဖက္ကမ္းက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီအေနနဲ႔ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုတဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အခက္အခဲရွိပါက ကူညီသြားမွာျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေျမေနရာလိုအပ္ပါက စည္ပင္သာယာေျမကို ငွားရမ္းေပးႏိုင္ၿပီး သက္သာတဲ့ ေျမငွားရမ္းခႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိေျမေနရာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ရန္ကုန္ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဘက္ကမ္း ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္ေဖာ္ေနတာ အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္ေနၿပီလို႔လည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ဆိုပါတယ္။
 
ဒီစီမံကိန္းကို မူလက ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၃ ခုက ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ေပမယ့္  လက္ရွိမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ႀကီးၾကပ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအမံေတြအျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးေတြ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေတြလည္း ပါ၀င္လာမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လက္ခံခဲ့ရတာျဖစ္လို႔ ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္တယ္လိို႔သိရပါတယ္။
 
ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္စီမံကိန္းဟာ တြံေတးႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္ေတြရွိ ေျမဧကစုစုေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ့အစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းႏွင့္ေအာက္ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက လုပ္ငန္းအတြက္ ေျမေနရာကအစ လိုအပ္ရင္ကူညီေနေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  
 
 
 

Related News