ဗိုလ္တေထာင္ က်ဳိက္ေဒးအပ္ေစတီေတာ္ႀကီး ေရႊသကၤန္းကပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိိန္ ၾကံ႕ခိုင္ေရး အတြက္ စစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္လာလို႔ ေစတီေတာ္ႀကီးနဲ႕  ေျမႀကီးခံႏိုင္၀န္ေတြကို စစ္္္ေဆးေနျပီး လိုအပ္တဲ့ အပိုင္းေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ဗိုလ္တေထာင္ေစတီေတာ္ၾကီး ေဂါပက အဖြဲ႔၀င္ေတြက ေျပာပါတယ္။
 
ဗိုလ္တေထာင္ က်ဳိက္ေဒးအပ္ ဆံေတာ္ဦးေစတီ ဟာ ပုံမွန္ ၄ နွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရႊသကၤန္းကပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ေစတီေတာ္ၾကီး ႀကံ႕ခိုင္မႈစစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္လာလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း က အထူးအဖြဲ႔ကို ေခၚယူစစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုစစ္ေဆးရာမွာ ေစတီေတာ္ၾကီးတည္ရွိရာ ေျမသားခံႏိုင္၀န္နဲ႕  ေစတီေတာ္ၾကီးကိုယ္လုးံေတာ္ ၊ ထီးေတာ္နွင့္ ငွက္ျမတ္နားေတာ္ေတြကိုလည္း စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔  ေစတီေတာ္ၾကီး အလွည့္က် တာ၀န္ခံေဂါပက ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာပါတယ္။
 
ေစတီေတာ္ၾကီး ထီးေတာ္နဲ႕ ငွက္ျမတ္နားေတာ္ တို႔မွာေတာ့ ၾကံ႕ခိုင္မႈအတြက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမယ္႔ အေျခအေနေတြ ရွိေနျပီး ေရရွည္ၾကံခိုင္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းျပီး အသစ္တပ္ဆင္ ပူေဇာ္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြားေတြ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္မႈ မ်ားျပားတဲ့ ေစတီေတာ္ႀကီးကို ေခတ္အဆက္ဆက္ျပင္ဆင္မြမ္းမံတာေတြ ရွိခဲ႔ေပမဲ့ အခုအၾကိမ္ ျပင္ဆင္မႈ ေတြကိုေတာ့ ဘက္ေပါင္းစုံက ပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ကာ ေခတ္မီနည္းပညာေတြကို အသုးံျပဳသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
ဗိုလ္တေထာင္ က်ဳိက္ေဒးအပ္ ေစတီေတာ္ၾကီးကို လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ကတည္းက တည္ထားခဲ႔ျပီး ဒုတိယကမာ္ၻစစ္အတြင္း ဗုံးဒဏ္ ခံခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လြတ္လပ္းေရး ရခဲ႔တဲ့ ၁၉၄၈ ခုနွစ္မွာ ျပန္လည္ တည္ထားခဲ့ျပီး ေနာက္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္မွာ ဘက္စုံမြမ္းမံ ျပင္ဆင္တာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႕အျပင္ ဗုဒၶဆံေတာ္ရွင္ေစတီ အမ်ားစုဟာ ေစတီေတာ္အတြင္း ဌာပနာထား တည္ထားခဲ့ေပမဲ့ က်ဳိက္ေဒးအပ္ေစတီေတာ္ၾကီးဟာ ဆံေတာ္ရွင္ကို ဆံေတာ္တိုက္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ အပူေဇာ္ခံ ေစတီေတာ္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News