ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းမွာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ (၂၅၀၀)ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႕အမွတ္(၆)ဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲ၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္(၃၁)ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း (၂၅၇၁)မႈျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အခုလိုျဖစ္ပြါးရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ အေနနဲ႕လည္း ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္၊ ေနရာေတြနဲ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာ ေပၚမူတည္ျပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။
 
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားသူေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ၊ အရွိန္ျပင္း ေမာင္းႏွင္မႈေတြ အျပင္ လမ္းအသံုးျပဳသူေတြ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈေတြေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ တာလား ဆိုတာေတြပါ  သံုးသပ္ျပီးအေရးယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ(၅၅၈)ဦးေသဆံုးခဲ့ျပီး (၃၂၆၂)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အခုလိုျဖစ္ပြားမႈဟာ ျပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၆)ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ယာဥ္တိုက္မႈအေရအတြက္နဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာတယ္လို႕သိရပါတယ္။  ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ အျခားသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕လည္း  ပူးေပါင္းၿပီး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 

Related News