ဘြဲ႔ရ မီးသတ္ဦးစီးမွဴးေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၆/၂၀၁၇)သင္တန္းဆင္းပြဲနဲ႕ ရာထူး ခန္႕အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ၉ရက္က ျပင္ဦးလြင္ဗဟိုမီးသတ္ သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုမီးသတ္သင္တန္းေက်ာင္း ျပင္ဦးလြင္မွာဘြဲ႔ရၿပီးသူေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လက္ေထာက္ ဦးစီးမွဴးသင္တန္းကို စာေတြ႔လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႔ရမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ေလာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၁၆/၂၀၁၇ မွာတက္ေရာက္သင္ၾကားၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကတဲ့ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူ ၂၅၉ဦးကို ရာထူးခန္႕အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ားသိရွိနားလည္းတတ္ကၽြမ္းဖို႔၊မီးသတ္ပညာရပ္မ်ားရွာေဖြက ယ္ဆယ္ေရး ဘာသာရပ္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ဖို႔၊အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ လက္ေထာက္မီးသတ္ ဦးစီးမွဴးအရာရွိငယ္အဆင့္ေရာက္ရွိေစဖို႔၊ ေလ့က်င့္သားျပည့္၀တဲ့ အရာရွိငယ္မ်ားျဖစ္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေလ့က်င့္သင္ ၾကားေပးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဒီသင္တန္းကို ဘြဲ႔ရၿပီးသူေတြအေနနဲ႔ ေခၚယူခ်ိန္မွာေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရပါက သင္တန္းကာလ ၃၆ပတ္ၾကာေလ့က်င့္သင္ၾကားတက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ျပင္ဦးလြင္ ဗဟုိမီးသတ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴးေလာင္းသင္တန္း ၁၆ ႀကိမ္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့တာမွာ အရာရွိေလာင္း ၁၆၅၀ ဦးကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုသင္တန္းမွာ စံျပဆု ၂ဆု၊ ေလ့က်င့္ေရးထူးခၽြန္ဆု ၂ဆု၊နဲ႔ စာေပထူးခၽြန္ဆု ၂ဆု စုစုေပါင္း ၆ ဆု ကိုလည္းေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ မီးသတ္ဦးစီးဌာနရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ မီးေဘးလံုၿခံဳေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရတယ္။
 
 

Related News